Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en utbredt sykdom som kan forebygges og behandles, men ikke kureres. Sykdommen er karakterisert av vedvarende luftveissymptomer og redusert luftstrøm gjennom luftveiene.  Risikofaktorer er eksponering for giftige partikler eller gasser. Andre sykdommer kan påvirke sykdomsutviklingen (GOLD, 2020, s. 4). Risikofaktorer, blant annet røyking, aldring og inaktivitet påvirker helse og sykdomsutvikling i stor grad (GOLD, 2020, s. 4). I Norge anslås antallet pasienter med kols å være 200 000 (Leivseth et al., 2017, s. 9). På verdensbasis er det anslått at utbredelsen og byrden av kols vil øke de kommende tiårene (GOLD, 2020 s. 5-6).

Hovedsymptomet ved kols er tung pust. Andre symptomer er nedsatt fysisk funksjon, piping i bryst og hoste og/eller slimproblematikk (GOLD, 2020, s. 21). I tillegg er tretthet, svakhet, søvnighet og psykisk stress vanlige symptomer. Rundt 40% av personer med kols har symptomer på depresjon og angst (Spruit et al., 2013, s. e36).

Medisiner kan forebygge og kontrollere sykdommens symptomer og redusere antall forverringer, samt øke treningskapasiteten og bedre allmenntilstanden til pasientene (GOLD, 2020, s. 15). Røykeslutt er den eneste dokumenterbare intervensjonen som reduserer risikoen for å utvikle kols og som bremser fallet i lungefunksjon hos personer som allerede har fått sykdommen. Dette er også den mest kostnadseffektive behandlingen for å forebygge og behandle kols (van Eerd, van der Meer, van Schayck & Kotz, 2016, s. 9).

For pasienter med kols gjelder generelle treningsprinsipper for belastning og progresjon, og treningen bør tilpasses individuelt. Trening bedrer ikke lungefunksjon, men har vist å bedre utholdenhet, muskelstyrke og bevegelighet som igjen kan gjøre pustearbeidet lettere og trening enklere å gjennomføre (Spruit et al., 2013, s. e16-17). Utholdenhetstrening kan være intervallbasert og/eller kontinuerlig, begge tilnærmingene har vist å være effektive (Spruit et al., 2013, s. e16-19). Styrketrening kan i tillegg til å øke styrke, vedlikeholde eller bedre beinmineraltetthet og forebygge skader ved fall. Trening er hjørnesteinen i lungerehabilitering som er vist å være den mest effektive intervensjonen for å bedre dyspné, helsestatus og treningstoleranse hos pasienter med kols (GOLD, 2020, s. 56-57).

Behandling

Gruppetrening og lungerehabilitering passer ikke for alle og å trene på egenhånd kan for noen virke skremmende. Hos Atlasklinikken i Bergen har vi spesialkompetanse innen hjerte – og lungesykdommer og vi vil alltid tilstrebe å finne den rette behandlingsformen for deg. Her kan vi tilby grundig treningsveiledning -og oppfølging, samt kunne svare på spørsmål du måtte ha om sykdommen og komme med gode tips for hvordan best håndtere hverdagen.

Referanser: