Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvisning fra annet helsepersonell. På Atlasklinikken arbeider våre fysioterapeuter uten refusjonsrett, det vil si at du ikke behøver en henvisning for å bestille time. Ventetiden er kortere enn hos de kommunale fysioterapeutene, og vi har et nært faglig samarbeid med kiropraktor, akupunktør, massør og osteopat på klinikken. Atlasklinikken samarbeider forøvrig med alle leverandører av helseforsikring så vel som skadeforsikring, og denne dekker som regel behandling hos fysioterapeut. I tillegg har Atlasklinikken tegnet bedriftsavtale med flere bedrifter i Oslo sentrum.

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/ autorisasjon. Dette får terapeuten gjennom en 3 årig høgskoleutdannelse med etterfølgende 1 år i turnustjeneste.

En fysioterapeut arbeider hovedsakelig med plager i muskel- og skjelettsystemet. Vi legger vekt på en aktiv tilnærmelse, og prøver i samarbeid med den enkelte å finne en behandlingsmetode som pasienten selv kan ta del i, og som gir en langvarig og forebyggende effekt.

Vi har en holistisk tilnærmelse, og erkjenner at ulike faktorer bidrar til opprettholdelse av helse, og likledes til smerte og funksjonsnedsettelse. I tillegg til sykdommer og skader, kan andre faktorer også spille inn på den fysiske formen. Det være seg perioder med mye stress, sosiale og kulturelle forandringer eller erfaringer.

Hvordan arbeider en fysioterapeut?

En første gangs konsultasjon hos vår fysioterapeut vil bestå av en grundig kartlegging og gjennomgang av sykehistorie. Deretter følger undersøkelse og funksjonsvurdering gjennom observasjon av kroppsholdning, bevegelsesmønster og spesifikke tester. Tilsammen danner dette grunnlaget for valg av behandling og individuelle målsettinger.

Hva behandler en fysioterapeut?

Våre fysioterapueter kan behandle skader og plager i nakke, skuldre, armer, rygg, hofter, knær og ankler. Ulike behandlingformer taes i bruk, deriblant mobilisering- og tøyningsteknikker, traksjon, øvelser og treningsterapi, korreksjon av dårlig kroppsholdning og teknikker for stressmestring gjennom avspenning og andre ulike tiltak.