Gjennom erfaring har akupunktørene på Atlasklinikken i Oslo og Bergen sett at mange pasienter kan få lindret allergiplagene ved hjelp av akupunktur. Både symptomer ved allergi for pollen, støv, dyrehår og tobakksrøyk kan lindres ved akupunktur. Redusert immunforsvarstressastma og bihulebetennelse er ofte sett i sammenheng med allergi, og riktig diagnose er derfor svært viktig for å få gjennomført riktig behandling. Klinisk erfaring viser at noen blir kvitt symptomene for en sesong eller flere år.

Allergi

Luftveisallergi eller allergisk rhinitt, er en tilstand der kroppen reagerer på luftpartikler som hos de fleste ikke gir symptomer. Det er derfor en overreaksjon av immunforsvaret, som ikke finner sted hos friske personer. Man deler luftveisallergier inn i to hovedgrupper, sesongbetont allergi og helårsallergi. Det som skiller de to gruppene er at de reagerer på forskjellige typer partikler i luften.

I kinesisk medisin brukes begrepet ”Vind” for å beskrive kroppens reaksjon på pollen og andre allergifremkallende luftpartikler. Dette er interessant fordi disse partiklene spres med vinden og mange opplever at plagene forverres av vind.

Sesongbetont allergi eller pollenallergi

Sesongbetont allergi kalles vanligvis pollenallergi fordi dette er en reaksjon på pollen i spredningssesongen. Sesongen varer fra februar til august, men når man får plager er avhengig av hvilken type pollen man reagerer på. Det vanligste er å reagere på bjørkepollen, som har spredning fra slutten av april til begynnelsen av juni. Man kan være allergisk mot flere typer pollen som or og hassel, gress og burot. Når man er allergisk mot en eller flere typer pollenstøv, er det helt normalt at man kan få en allergisk reaksjon mot diverse matvarer. Denne reaksjonen er som regel sterkere under allergisesongen enn ellers i året, og det er dette som kalles kryssallergi.

For å finne ut hva din pollenallergi kryssreagerer med kan du snakke med en av våre akupunktører her ved Atlasklinikken. Når en kryssreaksjon oppstår så er det fordi de allergifremkallende stoffene i pollenet likner på proteinene som er i den aktuelle maten. Les mer om de forskjellige typene pollenallergi i underartiklene.

Helårsallergi

Ved helårsallergi reagerer man på andre typer partikler som husstøv eller partikler fra dyr. En del personer reagerer allergisk på midd. Midd finnes i husstøv, og kalles derfor ofte støvallergi eller husstøvallergi. Ved dyreallergi kan man reagere på døde hudceller, også kjent som flass, eller partikler fra dyrets spytt eller urin. Det kan være lurt å unngå det dyret man er allergisk mot. Hvis man utsettes for en allergikilde, for eksempel at man har klappet en hund, er det lurt å ikke ta seg i ansiktet, men å vaske hendene straks. I tillegg til tiltak i hjemmet, kan akupunktur også bidra med å lindre symptomer og behandle den underliggende årsaken ved helårsallergi.

Symptomer

Hovedsymptomene ved luftveisallergier er tett eller rennende nese og nysing. I tillegg kan flere oppleve symptomer som kløende eller rennende øyne, og kløe i hals og nese. Noen opplever også å bli irritable eller slappe, særlig i pollensesongen. Selv om det er svært sjeldent, er det er hensiktsmessig å få avklart at symptomer relatert til disse plagene ikke er et tegn på underliggende sykdom; og selv om akupunktøren raskt vil henvise tilbake til fastlegen ved slik mistanke, er det likevel anbefalt at man undersøker dette hos primærkontakt i forkant.

Råd og veiledning

Det viktigste rådet er å holde seg unna det stoffet du reagerer på. I helårsallergi kan det være viktig å unngå dyrene du reagerer på, eller å sørge for å holde huset fritt for støv. Pollenallergikere rådes til å ikke lufte på dagtid, siden spredningen er mindre på natten. Et annet tips er å skylle håret før man legger seg slik at man ikke drar med seg pollen inn i sengen.

Akupunktur og allergi

Ved hjelp av akupunktur kartlegger vi den underliggende årsaken basert på tradisjonell kinesisk medisin og tilhørende diagnostiske verktøy. Vi vil se etter flere symptomer for å danne grunnlag for en akupunkturdiagnose. Det kan være symptomer som tørrhet i hud og slimhinner, samt smerter i muskulatur. Det kan også være svimmelhet, varme hender og føtter, forstoppelse, hyppig vannlating, øresus, irritabilitet, hjertebank, dårlig hukommelse, kalde hender og føtter, blekt ansikt, hovenhet, tretthet.

Ved pollenallergi vil vi behandle symptomene i pollensesongen og den underliggende årsaken utenfor sesong. Dette skiller seg fra helårsallergi, der symptomene er til stede hele året. Her behandler vi både symptomer og den underliggende årsaken samtidig.

Behandling

Mange opplever en umiddelbar lindring av allergiplagene ved bruk av akupunktur. Det er mulig å benytte akupunktur både for å lindre akutte plager, men også for å behandle den underliggende balansen. Ved akutt behandling vil det som regel ikke være behov for mer enn noen få behandlinger. Vi anbefaler likevel flere behandlinger for å behandle den underliggende ubalansen for å forhindre at plagene gjenoppstår i løpet av sesongen. I tillegg anbefales det en behandlingsrekke når pollensesongen er over for å styrke kroppen mot neste sesong. Det kan også lønne seg å forebygge i forkant av sesongen for å minimere allergiplager. Vi har god erfaring med at det er mulig å bli kvitt allergiplager for flere år fremover. Andre vil styrke sin motstandskraft slik at de bare reagerer når spredningen er over normal, og noen trenger hyppigere og flere behandlinger enn andre. Dette blir det gjort en individuell vurdering på underveis i behandlingsforløpet.