Skip to main content

Marika Aliranta erstatter tidligere fysioterapeut og massør Johanna Imppola

Nyhet Marika

Vi ønsker å informere våre pasienter om at vår fysioterapeut og massør, Johanna Imppola, dessverre flytter til Finland av familiære grunner, og vil fortsette sin praksis der.

Siden Finland trolig blir for lang reisevei for tidligere pasienter av Johanna, har vi nylig ansatt en dyktig fysioterapeut og massør, Marika Aliranta. I tillegg vil Emil Bruset Ludvigsen, som har vært på Atlasklinikken i en lengre periode, bistå tidligere pasienter av Johanna ved behov. Journalen din hos Johanna, som alltid er lukket med passord i henhold til lovgivingen, vil kunne åpnes opp ved bestilling av timer hos de andre fysioterapeuter på klinikken; dette for å best ivareta din behandling.

Ta kontakt med oss på tlf 22331050 for ytterligere spørsmål.