Gresspollen (juni til august)

Allergi mot gresspollen kan være svært plagsomt. Det er mange områder med vekster innen gressfamilien som kan være kilder til allergiske reaksjoner i løpet av spredningssesongen. De om lag 160 forskjellige artene blomstrer til litt forskjellige tider, og dette gir en lang pollensesong fra juni til august. Dessverre er de fleste gressartene så like at gresspollenallergikere kan ha plager gjennom hele sesongen. Dette er på grunn av stor grad av kryssreagering, det vil si at kroppen oppfatter pollen fra forskjellige arter relativt likt.

Heldigvis er det flere faktorer som også minsker spredningen av gresspollen. De fleste artene er så nærme bakken at spredningen som oftest begrenser seg til maksimalt 100-200 meter. I tillegg er pollenkornene ofte større enn for eksempel bjørk, og det vil derfor kreve mer vind for å spre pollen fra gressarter enn andre pollinerende vekster. Det er studier som tyder på at hver gressart bare sprer pollen i en kort periode på mellom 15 og 20 minutter på samme tidspunkt på dagen. Denne perioden varierer fra art til art. Andre studier viser andre tidspunkt, noe som kan tyde på forskjeller mellom landsdeler.

De gressartene som blomstrer i juni er blant annet engrevehale og gulaks. Juli er som regel den perioden med mest spredning av gresspollen. Her blomstrer arter som timotei, hundegress og rødsvingel. Disse artene har høy produksjon av pollen sammenlignet med andre arter innen gressfamilien. Gressarter som blomstrer sent i sesongen er hestehavre og strandrug. Kornslag er også en del av gressfamilien, men heldigvis er det bare mais og rug som har stor nok pollenproduksjon til å være av betydning for gresspollenallergikere. Mais har så store pollenkorn at de sjelden bæres langt med vinden, men dette gjelder ikke rug, som blomstrer rundt sankt hans tider.

Kryssallergi

Kryssallergi kan forekomme når en substans likner det som kroppen allerede reagerer allergisk på. Proteinene fra stoffet man kryssreagerer med er like nok det allergifremkallende stoffet til at kroppen ikke tar sjansen på at det ikke er farlig, og setter derfor i gang en immunreaksjon. Kryssallergi er årsaken til at man kan reagere på mange typer gress, selv om det kanskje er for eksempel timotei man egentlig er allergisk mot. Kryssallergi kan også vise seg i allergiske reaksjoner mot enkelte matvarer. For gresspollenallergikere gjelder dette belgfrukter som erter, linser og bønner, i tillegg til kornsorter som havre, rug, bygg og hvete. Kryssreaksjoner kan være sterkere i pollensesongen enn ellers i året, og det er individuelle forskjeller i hvilke matvarer man kryssreagerer på.

Symptomer

Symptomene ved gresspollenallergi er de samme symptomene for allergi mot andre pollentyper. Plagene kan ligne en lett forkjølelse, med tett eller rennende nese og nysing, og man kan i tillegg oppleve rennende, kløende, hovne eller røde øyne samt kløe i hals, nese og munn. Noen opplever å bli irritable og kan få hodepine. Symptomer på kryssallergi kan være hovne lepper som kan klø eller stikke og kløe i hals i forbindelse med at man har spist den maten som kryssreagerer med pollenallergien. Det kan også forekomme kvalme og problemer med magen eller tarmsystemet.

Akupunktur for gresspollenallergi

Akupunktur kan gi god lindring av symptomer på gresspollenallergi, og allergi mot andre typer pollen. Erfaringsmessig ser vi at pasienter kan bli kvitt symptomene for en sesong, og noen opplever flere år uten symptomer etter akupunkturbehandling. Mange som oppsøker hjelp hos oss rapporterer om lindring av tett eller rennende nese samt røde og kløende øyne.

Vår erfaring ved Atlasklinikken viser at det er en fordel å begynne akupunkturbehandlingen før pollenspredningen er i gang for å styrke kroppen og dermed redusere og kanskje forhindre symptomene. For å forebygge symptomer og få best resultat, anbefales det å begynne behandling to til tre måneder før forventet start av pollenspredning. Dersom du kommer i akuttfase så kan akupunkturbehandling ha god effekt på å lindre symptomer som tett nese og kløende øyne.

Akupunkturbehandlingene hos oss utføres av kvalifiserte akupunktører som har god erfaring med behandling av pollenallergi. Bihulebetennelser kan noen ganger oppstå ved pollenallergi fordi slimhinnene i bihulene kan bli tette og irriterte. Det samme gjelder astma som sees hos om lag 20% av luftveisallergikere. Dette er tilstander som kan behandles med akupunktur.

Råd og veiledning

Det første og viktigste rådet til alle pollenallergikere er å holde seg unna pollen. Da gjelder en del forhåndsregler som å bytte putevar ofte, bruke solbriller utendørs og å skylle håret før man legger seg. Ved gresspollenallergi er det lettere å holde seg unna pollen enn ved andre typer pollenallergi på grunn av at gress er nærme bakken slik at det må mer vind til for å spre pollenet langt. I tillegg kan det være lurt å argumentere for at noen andre klipper plenen.