Frossen skulder eller adhesiv kapsulitt som det også kalles er en langvarig og smertefull betennelsestilstand som påvirker leddkapselen i skulderleddet (glenohumeralleddet). Grunnen til at det kalles frossen skulder/adhesiv kapsulitt er fordi tilstanden karakteriseres av at leddkapsel og bindevev i og rundt skulderleddet tykner til og trekker seg sammen, derav uttrykket adhesiv. Dette fører til store restriksjoner i skulderens bevegelighet i den «frosne» fasen av tilstanden og ofte intense smerter i skulderen og armen i den akutte fasen. Hvorfor tilstanden oppstår er man fortsatt ikke helt sikre på. Pasientene finner sjeldent noen klare skademekanismer eller årsakssammenhenger. Tilstanden beskrives ofte som idiopatisk på fagspråket, kort forklart betyr det uten kjent årsak.

Det finnes en rekke faktorer som assosieres med økt risiko for å utvikle frossen skulder. Forskningsstudier har funnet at frossen skulder forekommer blant annet hyppigere hos pasienter med diabetes og det er anslått at 10-20% av denne pasientgruppen rammes av frossen skulder. Årsaken til hvorfor denne pasientgruppen påvirkes mer er fortsatt ikke kjent. En rekke andre sykdommer er også forbundet med høyre forekomst av tilstanden, blant annet; revmatisme, hypertyreose (høyt stoffskifte), Bekhterevs, Parkinsons sykdom og hjerte- og karsykdommer. Det er ikke ukjent at man i praksis ser at frossen skulder kan utvikle seg i et skulderledd etter lengre tidsimmobilisering av skulderen. Dette kan for eksempel oppstå etter operasjoner, bruddskader eller andre skader i skulderen. Det antas da at tidlig mobilisering og bevegelsestrening etter skade eller kirurgi kan være effektivt i å forebygge utvikling av frossen skulder til en viss grad. Tidligere skade på skulder eller skulderledd er også en risikofaktor.

Tilstanden oppstår som regel bare på en side av gangen. Et vanlig forløp karakteriseres ofte av at skulderen først blir stiv og vond for deretter å stivne helt eller delvis. Smertene i skulderen er som regel verkende og intense i den akutte fasen av tilstanden og vil ofte provoseres ytterligere av forsøk på bevegelse. Smertene er vanligvis lokalisert i den ytre delen av skulderen, og kan også stråle utover i overarmen og helt ned i underarmen. Tilstanden gir ofte kraftig nedsatt bevegelse i alle retninger i skulderleddet. Ofte merkes dette aller først ved at man får problemer med å løfte armen opp langs siden (abduksjon). Det er viktig å få stilt en korrekt diagnose fra din kiropraktor. For i motsetning til andre skulderlidelser så vil trening gjøre skulderen verre. I en akutt fase kan medikamenter eller kortisonsprøyte virke smertedempende.

 Tre hovedpunkter som kjennetegner frossen skulder:

• Skulderen føles stiv og smertefull, ofte er smerten karakterisert som verkende og ganske intens.
• Kraftig nedsatt bevegelighet i alle bevegelsesretninger i skulderen både aktivt og passivt, spesielt ved abduksjon, fleksjon og innoverrotasjon.
• Smerter i skulderen om natten.

Tilstanden deles ofte opp i tre hovedfaser:

• Fase 1: Smertestadiet, gradvis økende smerter – varighet mellom 3-9 måneder.
• Fase 2: Adhesjonsstadiet, økende stivhet. Smertene avtar gradvis – varighet mellom 4-6 måneder.
• Fase 3: Tilhelingsstadiet, generelt mindre smerter, men fortsatt betydelig stivhet i skulderen – varighet mellom 1-3 måneder.

Kiropraktor behandling på Atlasklinikken for frossen skulder

Våre kiropraktorer og fysioterapeuter behandler muskler i og rundt skulderbuen samt skulderkapsel svært forsiktig og konservativt for å øke bevegeligheten og gi smertelindring. Tilstanden er vanskelig å behandle, men prognosen for pasienter med frossen skulder er god. 95% av pasientene blir helt friske, men det kan dessverre ta opptil ett og et halvt år. Det er svært viktig å differensial diagnostisere frossen skulder fra andre lidelser, eksempelvis fra nakkelidelser eller betennelsestilstander i skuldermuskler. På Atlasklinikken har våre kiropraktorer kompetansen til å gjøre dette. Skulle det vise seg at du vil respondere bedre på andre behandlingsmetoder som fysioterapi, osteopati, akupunktur eller massasje vil kiropraktor som primærkontakt henvise deg videre for oppfølging.