Det er flere årsaker til hoderelaterte symptomer som hodepinemigrene og svimmelhet under et svangerskap. Den mest vanlige årsaken er spenninger relatert til holdningsendringer i nakke og rygg pga. vekt- og akseforandringer i resten av kroppen. Hormonelle forandringer kan være en annen medvirkende årsak. Det er da viktig å undersøke nakke- og ryggsøylen og dens nærliggende muskulatur hos kiropraktor for å finne årsaken. Å unngå medikamentell behandling som ofte blir forsøkt ved slike plager, er spesielt viktig under svangerskapet ettersom medikamenter kan ha en eller annen form for bivirkning og bør unngås i svangerskapet og perioden man ammer.

Migrene uten aura bedrer seg under svangerskapet!

Forskning antar at hormonelle forandringene under svangerskapet derav en reduksjon i progesteron og økning i østrogen og endorfinbalansen er medvirkende faktorer til at migrene uten aura bedrer seg under svangerskapet. Aura er en reversert neurologisk forstyrrelse i det sensoriske system, synsfelt og taleevnen, mens noen også opplever kraftsvekkelse i armer. Aura forekommer før migrenehodepinen inntreffer og vanligvis innen 20 minutter. De tre første månedene vil likevel noen oppleve en forverring av sin migrene. Dette skyldes trolig en kombinasjon av morgenkvalme, dårlig appetitt som resulterer i lavt blodsukker samt dehydrering. Skulle du få migrene for første gang under svangerskapet vil denne hodepinen som regel også være med aura. For de kvinner med migrene uten aura som ønsker å bli gravid er det derfor ingen grunn til bekymring, man ser at migrene uten aura avtar i svangerskapet og i noen tilfeller i permisjonstiden etter fødsel.

Migrene med aura forblir uendret under svangerskapet!

Dessverre for noen, viser forskning også at migrene med aura ikke bedrer seg, men holder seg stabilt gjennom hele svangerskapet. Det er sterkt anbefalt å redusere medikamentell behandling under svangerskap grunnet uvitenhet om økt risiko for barnet gjennom amming. Det kan derfor være hensiktsmessig å oppsøke oss og manuelle behandlingsformer for sin migrene i graviditetsperioden, eksempelvis fysioterapi eller kiropraktikk som har vist seg effektiv gjennom forskning.