Cervicobrachialgi er betegnelsen på smertene som oppstår når nerverøtter i midtre eller nedre nakkeregion kommer i klem som følge av skiveprolaps og/eller forkalkninger som følge av slitasjeforandringer. Det kan da oppstå intense smerter som stråler ut i arm på samme måte som en kan få isjias fra korsryggen som gir strålesmerter ned i bein. Disse smertene er ofte intense og kan redusere livskvaliteten betraktelig. Hvor de utstrålende smertene er, avhenger av hvilket nivå i nakken som er påvirket. De vanligste nivåene som påvirkes i nakken er mellom virvlene C5/C6 og C6/C7 som følgelig påvirker C6- og C7-nerveroten.

Mellom ryggvirvlene i nakken finner man brusk-/mellomvirvelskivene. Disse består av harde bruskringer samt et noe mykere kjernemateriale. Hvis bruskskivene sprekker kan kjernematerialet presse seg ut mot ryggnervene. Da oppstår det en prolaps. Skiveprolaps betyr at den indre delen av mellomvirvelskivene i ryggraden har gått ut av sin normale stilling slik at det kan bli irritasjon på en nerverot eller i ryggmargen og gi smerter ut i skulder, overarm, underarm og helt ut i fingrene avhengig av hvilken nerverot/nerverøtter som er påvirket.

De typiske symptomene ved cervicobrachialgi er nakkesmerter og utstråling til en av armene. Andre symptomer kan være nedsatt sensibilitet (nummenhet, prikking, kribling), nedsatt styrke og nedsatte reflekser. Våre terapeuter vil ved en grundig nevrologisk undersøkelse kunne kartlegge dette nærmere. Påvirkning av en eller flere nerverøtter i nakken vil følgelig ofte også gi lokale nakkesmerter og noen pasienter kan også plages med hodepine, svimmelhet og nakkestivhet i tillegg til armsmertene. I sjeldnere tilfeller der en skiveprolaps påvirker ryggmargen i nakken kan noen pasienter presentere med ustøhet og balanseproblemer, og nevrologiske symptomer i for eksempel ben.

Inntil få år siden trodde man at prolaps var en dramatisk tilstand. Nå vet man at det ikke er tilfelle. Faktisk er det slik at prolaps i nakkene eller ryggen er mer en normal tilstand enn det motsatte. Det viser seg nemlig at over halvparten av Norges befolkning til enhver tid har prolaps. Nedsatt funksjon i leddet er trolig en medvirkende faktor til dette. Studier der man har tatt MR-undersøkelser av nakke og korsrygg hos asymptomatiske (uten smerter eller plager) pasienter viser at en stor andel av disse pasientene har skiveprolaps og/eller skiveprotrusjon. Et funn av prolaps, protrusjon eller skivebukning på MR-undersøkelse bør derfor tolkes som et normalfunn dersom man ikke har sykehistorie og kliniske funn som samsvarer med dette. Derfor er det veldig viktig at en grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse gjennomføres.

Behandling på Atlasklinikken

Vår kiropraktor vil i disse tilfellene utføre en full neurologisk undersøkelse og kartlegge årsaken til smertene. I mange tilfeller vil også våre kiropraktorer henvise deg til billeddiagnostikk, undersøkelser som MR og røntgen for å videre kunne analysere og kartlegge problemområder før behandling iverksettes. Dette dekkes av Folketrygden på samme måte som ved henvisning fra lege. Behandling hos kiropraktor er ofte effektivt og kan ofte lette dine symptomer svært raskt. Skulle det likevel vise seg at du ikke har god effekt av behandling hos kiropraktor, vil din kiropraktor henvise deg til en av våre fysioterapeuter, osteopater, akupunktører eller massører. Din kiropraktor kan også ved behov, henvise deg videre til spesialist for ytterligere utredning.