Cervicobrachialgi oppstår når nerverøtter i midtre eller nedre nakkeregion kommer i klem som følge av skiveprolaps og/eller forkalkninger som følge av slitasjeforandringer. Det kan da oppstå intense smerter ut i arm på samme måte som en kan få isjias fra korsryggen som gir strålesmerter ned i bein. Disse smertene er ofte intense og kan redusere livskvaliteten betraktelig.

Behandling hos kiropraktor for cervicobrachialgi

Vår kiropraktor vil i disse tilfellene utføre en full neurologisk undersøkelse og kartlegge årsaken til smertene. I mange tilfeller vil også vår kiropraktor henvise til billeddiagnostikk undersøkelser som MR og røntgen for videre analysere og kartlegge problemområder før behandling iverksettes. Dette dekkes av Folketrygden på samme måte som ved henvisning fra lege. Behandling hos kiropraktor er ofte effektivt og kan ofte lette dine symptomer svært raskt. Skulle det likevel vise seg at du ikke vil ha like god effekt av behandling hos kiropraktor som ved fysioterapi, osteopati, akupunktur eller massasje vil han henvise deg videre til spesialist for ytterligere utredning.