Den Internasjonale Hodepine Klassifikasjons Komité (ICHD-III) definerer kronisk hodepine som hodepine i minimum 15 dager per måned, og i mer enn 3 måneder for spenningshodepine. For migrene er definisjonen ganske lik; minimum 15 dager med hodepine i mer enn 3 måneder med migrenekarakter i minimum 8 av dagene. Forskning antyder at rundt 5 % av befolkningen lider av kronisk hodepine, der flere kvinner enn menn er rammet. Hodepinen som er svært vanskelig å behandle medikamentelt, er for øvrig også svært kostbar for samfunnet.

Hvordan diagnostiserer en kiropraktor kronisk hodepine

Kronisk hodepine er en fellesbetegnelse som forekommer i ulike former. De mest vanlige primærtypene er migrene, spennings-, cervikogen– og klasehodepine. Verdens Helse Organisasjon (WHO) mener kronisk hodepine er undervurdert og ofte underbehandlet. Det er derfor svært viktig at man går til autorisert fagpersonell, som en kiropraktor som har erfaring innen hodepine, for riktig diagnostisering og iverksetting av effektiv behandling.

Behandling av kronisk hodepine

Blant de fire primære hodepinetypene behandles migrene og spenningshodepine oftest medikamentelt. I nyere tid har forskning gjort oss oppmerksom på at hodepine forårsaket av overmedisinering er et økende problem. Videre har forskning vist at migrene og spenningshodepine, sammen med cervikogen hodepine, har vel så god effekt av behandling hos kiropraktor som ved medikamentell behandling. Denne forskningen er svært viktig ettersom bivirkninger og overforbruk av medikamentell behandling unngås ved kiropraktorbehandling, som har svært få og beskjedne bivirkninger; de vanligste er lokal ømhet og trøtthet. Til sammenligning kan man lese bivirkningene for medisiner på pakningsvedlegget som følger med. Mange pasienter opplever også lindring ved behandling hos våre akupunktører, osteopater, fysioterapeuter og massører.

Atlasklinikken har tilknyttet seg en kiropraktor som forsker på hodepine. Denne fagkunnskapen er svært viktig for å stille rett hodepinediagnose samt iverksette effektiv behandling. Atlasklinikken samarbeider forøvrig med flere legesentre og spesialister innen hodepine og vil rådføre seg ved behov.

Medisinoverforbrukshodepine

Det Internasjonale Hodepineselskap definerer medisinoverforbruk som minimum 10 dager med triptaner og 15 dager med NSAIDs eller paracet per måned over 3 måneder. Forskere ved Akershus Universitetssykehus har funnet at enkle råd fra primærhelsetjenesten om redusert forbruk kan være med å redusere dager med hodepine. Da denne fasen kan være svært tøff for pasienten det gjelder, kan det være hensiktsmessig å oppsøke en erfaren manuell behandler som kan bidra med smertelindring. Vår kiropraktor, Aleksander Chaibi, har for øvrig nylig bevist i sin forskning at manuelle behandlinger som kiropraktikk, massasje og fysioterapi kan ha like bra eller bedre effekt som forebyggende medikamenter for migrene.

Hodepinedagbok

Hodepinedagbok kan være et nyttig verktøy for både for deg, våre terapeuter, fastlegen og nevrologer. I tillegg til å fungere som et diagnostisk verktøy, vil den hjelpe alle parter i å se hvilken effekt behandlingen gir. Vi anbefaler derfor pasienter som oppsøker Atlasklinikken ved hodepineplager å benytte seg av hodepinedagbok.

Hodepinedagbok kartlegger nødvendig informasjon. Du kan enkelt laste ned hodepinedagboken elektronisk som app-utgave her, eller som papirformat i PDF-utgave her.