Etter korsrygg og nakkeplager er hodepine den tredje største plagen en kiropraktor ser. I alt finnes det over 300 ulike typer hodepiner. Riktig diagnose kan kun settes av autorisert helsepersonell med god kunnskap om og erfaring på hodepine. Det er viktig å vite at hodepine sjeldent skyldes alvorlig sykdom. Kraftig, og helt ny og ukjent hodepine, derimot, skal alltid tas på alvor, og bør alltid undersøkes av autorisert helsepersonell som kiropraktor, lege eller manuellterapeut.

Vanlige hodepineformer

Av de vanligste hodepineformene er migrene, cervikogen hodepine, spenningshodepine og klasehodepine. Forskning viser at det er en nevrologisk forklaring på de fleste av disse fire hodepineformene. Dette inkluderer migrene, som tidligere var antydet å være en vaskulær sykdom der blodkar trakk seg sammen for deretter å utvide seg og gi en pulserende smerte. Av de 1,7 millioner nordmenn som plages av hodepine sliter så mye som halvparten av dem med migrene.

Behandling av hodepine

De fleste hodepineformer behandles fortsatt medikamentelt hos fastleger. Nyere forskning viser imidlertid at behandling hos kiropraktor, som spesialist innen muskel-skjelett og nevrologiske lidelser, kan ha like god effekt som forebyggende medikamentell behandling på migrene. Forskning viser også god behandlingseffekt på mange av de andre hodepinetypene, og Atlasklinikken i Oslo har tilknyttet seg en kiropraktor som forsker på nettopp hodepine og migrene. I tillegg til kiropraktikk, kan behandlingsformer som osteopati, massasje, fysioterapi og akupunktur ha god effekt på symptomer ved enkelte hodepineformer. Vi på Atlasklinikken vil alltid tilstrebe å finne den rette behandlingsformen for din plage.

Mulige årsaker til hodepine

  • Spenninger og anspenthet i nakke, skuldre og øvre rygg muskulatur
  • Spenninger i kjeve
  • Overforbruk av medikamenter
  • Hormonelle årsaker, inkludert menstruasjon
  • Dårlig og lite bevegelse
  • Dårlig og lite søvn
  • Stress/anspenthet generelt
  • Hode- og nakkeskader