Man vil vanligvis prøve å behandle hodepine uten medikamenter i første omgang. Det viktigste for å redusere anfallshyppigheten er å finne de utløsende faktorer. Dette kan f.eks. være stress, ulike matvarer, for lite eller for mye søvn, eller uregelmessige måltider.

Undersøkelse på Atlasklinikken

Terapeuten vil foreta en grundig undersøkelse av muskel-skjelettsystemet, samt ta blodtrykk og en full nevrologisk undersøkelse der det er nødvendig. En grundig undersøkelse av nakkefunksjon er alltid nyttig for de fleste pasienter med hodepine da hele eller deler av årsaken til problemet kan ligge der. I noen få tilfeller vil man også se på kjeveleddet. Viser det seg at undersøkelsene ikke gir noen svar, vil en kiropraktor kunne henivse deg videre til utredning hos spesialist.

Kiropraktor forskning av behandlingseffekt på hodepine

Forskning gjort av kiropraktor på Atlasklinikken i Oslo antyder at behandling av kiropraktor reduserer anfallshyppighet og intensitet hos personer med migrenehodepine på linje med forebyggende medisiner. Behandlingen ved Atlasklinikken fokuserer på å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem. Andre ikke manuelle behandlingsmodaliteter blir ofte iverksatt etter første konsultasjon, dette kan inkludere treningsøvelser, ergonomiske endringer på jobb samt råd og veiledning.

Hvordan virker behandling av kiropraktor på din hodepine

Kort sagt kan man si at effekten av behandling skjer ved å stimulere nervereseptorer via spesifikke skånsomme ledd-korreksjoner. Man hemmer smertesignaler opp til hodet som gir hodepine. Videre oppfølging med trening og livsstilsendringer er også svært viktig for å redusere tilbakefall som ofte relateres til sistnevnte. Vår kiropraktor henviser deg til fysioterapi, osteopati, akupunktur eller massasje for videre behandling skulle resultatene utebli.