Det er estimert at nærmere 200 000 nordmenn skader ankelen hvert år. Overtråkk er en av de vanligste skadene innen idrett. Rundt 40% av alle skader i fotball, håndball og basketball er skader på leddbåndene rundt ankelen. Mange velger kiropraktor for en rask retur til idrettsbanen.

Den vanligste skademekanismen er gjennom hva som kalles inversjon, det vil si at man tråkker forkjært slik at foten vris innover og nedover, noe som strekker leddbåndene på yttersiden av ankelen med en betydelig kraft og forårsaker skade. Dette oppstår oftest ved landing etter hopp, vending og løping. Inversjonsovertråkk er en av de vanligste skadene i idrettene fotball, håndball og basketball, men også i mange andre idretter med liknende belastning.

Ankelleddet har sterke leddbånd på begge sider og disse leddbåndene spiller en viktig rolle for selve stabiliteten i ankelen. På yttersiden av ankelen deler leddbåndet seg i tre deler. Disse binder sammen leggbeinet med vristbeinet og hælbeinet. Båndet på innsiden sørger for forbindelse mellom skinnebeinet og vristbeinet. Leddkapselen forsterker stabiliteten i leddet sideveis. Leddkapselen og leddbåndene rundt ankelen har også en annen viktig oppgave i tillegg til stabilitet. Leddbåndene og leddkapselen sender informasjon til hjernen om hvordan leddene beveger seg og hvor de befinner seg til enhver tid, dette kalles for leddsans eller propriosepsjon. Ved en eventuell skade er det derfor viktig å trene opp denne leddsansen igjen igjennom balanse og koordinasjonsøvelser. Ankelleddene er meget utsatte for skader fordi de er ganske bevegelige og belastes med hele kroppens tyngde. Ankelen og foten er også designet for å være en dynamisk struktur, både bevegelig/dempende og stiv (fraspark, generere kraft etc), det er derfor viktig at foten og ankelen fungerer godt som en enhet.

Behandling på Atlasklinikken

Skadeomfanget avhenger av mye av leddbåndet og hvor mange leddbånd som har blitt skadet. Det er sjelden at leddbåndene ryker helt av, vanligvis blir leddbåndet delvis revet av og strekt noe som naturligvis fører til en akutt reaksjon fra kroppen sin side (hevelse, bloduttredelse m.m). Våre kiropraktorer og fysioterapeuter vil grundig kunne undersøke omfanget av skaden og behandle deg raskt og effektivt. Det er finnes ulike behandlingsteknikker for ankelskader og behandlingen vil tilpasses individuelt til hver enkelt pasient. Atlasklinikken tilbyr også osteopati, akupunktur og massasje, og vi vil derfor kunne tilby effektiv behandling og god oppfølging for å stabilisere skaden og unngå nye overtråkk som forekommer svært ofte.

Kiropraktorundersøkelse ved ankelskade

Det er avgjørende for våre kiropraktorer og fysioterapeuter å fastslå om det har forekommet skade på leddbånd eller om smertene skyldes beinbrudd. Dette gjøres ved å kjenne på de forskjellige strukturene i ankelen og gjennom forskjellige tester som kiropraktoren og fysioterapeuten vil gjøre for å måle stabiliteten av leddbåndene. Ved å følge Ottawa-kriteriene for fot- og ankelskader vil våre kiropraktorer og fysioterapeuter kunne avgjøre hvilke pasienter som eventuelt må henvises for videre billeddiagnostikk som røntgen, MR, CT og ultralyd.

I begge tilfeller er det ofte store smerter og betydelig blodansamling og den fysiske undersøkelsen må ofte supplementeres med røntgen- og/eller MR/CT-undersøkelse for å sikkert kunne utelukke brudd. Terapeutene ved Atlasklinikken vil behandle ankelskaden raskt og effektivt så snart brudd er utelukket. Hvis anamnesen, skademekanismen og klinisk undersøkelse vekker mistanke om ytterligere skader på muskler, senere og leddbånd vil våre kiropraktorer kunne henvise til MR-undersøkelse og ultralyd.