Hallux valgus er betegnelsen på en feilstilling av stortåen hvor gradvis blir feilstilt og dreier i retning lilletåen. Hallux valgus blir av og til også omtalt som hallux abductovalgus for å mer nøyaktig beskrive stortåens feilstilling.  Denne feilstillingen skjer samtidig som stortåens grunnledd blir forskjøvet innover i retning den andre foten. Denne tilstanden medfølger ofte ubehag og smerter fra stortåens grunnledd og leddet hovner opp og blir svært markert og prominerende på innsiden av foten. Disse gradvise forandringene i foten over tid kan etterhvert gjøre det vanskelig å finne sko som passer godt.

Utviklingen av hallux valgus skjer gradvis og deles ofte opp i 4 stadier hvor stadie 1 og 2 oppstår kort tid etter hverandre. Stadie 1 og 2 beskriver for det meste at det oppstår instabilitet i stortåleddet som igjen fører til økt muskulært drag fra små muskler omkring stortåen og foten som bidrar til den gradvise feilstillingen av stortåen. Stadie 3 og 4 beskriver den videre utviklingen av feilstillingen og ofte slitasjeskadene på leddet som gradvis oppstår. Stadiene 1-4 beskriver kun det biomekaniske aspektet av hallux valgus, men det finnes svært mange måter dette kan oppstå på.

Hallux valgus er en svært vanlig tilstand som man ved hjelp av forskning på tilstanden har funnet ut at er langt hyppigere hos kvinner enn hos menn. Forekomsten varierer mellom studier, men øker med alderen og oppgis i noen studier til nær 20 prosent blant voksne kvinner. Forskning har vist at hallux valgus er en svært vanlig tilstand som er langt hyppigere hos kvinner og eldre. Forskningsstudier har vist at rundt 23 % av befolkingen mellom 18-65 år og 36 % av befolkningen over 65 år, har hallux valgus.

Årsak til hallux valgus

Årsaken til utviklingen av hallux valgus er ikke fullstendig kartlagt, men forskning og klinisk erfaring peker i retning av at det kan utvikle seg når belastningen på ledd, muskler og sener i føttene er ujevn. Denne ubalansen i trykk kan gjøre grunnleddet i stortåen ustabilt, og føre til at man utvikler en ilke og en skjev tå. Selv om årsaken til utviklingen av hallux valgus ikke er kartlagt er det flere faktorer som blir ansett som å spille en rolle i den gradvise utviklingen:

 • Kjønn (vanligere hos kvinner)
 • Skotøy – Mye bruk av trangt skotøy, spesielt spisse, høyhælte sko som klemmer forfoten sammen i en unaturlig stilling i alderen 20 til 29 år, har vært mistenkt som en mulig årsak. Dette kunne også forklare at forskningen viser at hallux valgus forekommer ni ganger hyppigere blant kvinner enn menn. Men nyere studier viser at det ikke er noen sikker sammenheng mellom høyhælte sko og forekomst av hallux valgus.
 • Ulike fotstillinger (f.eks. tverrplattfot og hulfot) kan disponere for tilstanden. Det er også en arvelig faktor.
 • Kronisk stramme akillessener
 • Hypermobilitet av stortåleddet/leddene
 • Systemisk sykdom (mest sannsynlig igjennom forstyrrelser i hormonbalanse)
 • Unormale muskelfester i dette området av foten og tærne (mest sannsynlig en arvelig faktor)
 • Hallux valgus har også i forskning blitt satt i sammenheng med slitasjeforandringer i hofte- og kneledd og er omvendt proporsjonalt med økende BMI.

Symptomer ved hallux valgus

Det er typisk for pasienter med hallux valgus at vi skjevhet i stortåen og sårhet over stortåens grunnledd. Leddet kan ofte hovne opp og blir svært markert og utstående på innsiden av foten, og det blir smertefullt og ømt. Disse forandringene i foten kan etterhvert gjøre det vanskelig for pasienten å finne sko som passer godt på foten. Diagnosen hallux valgus stilles på grunnlag av de typiske funnene. Røntgen- og/eller MR-undersøkelse kan utelukke leddbetennelse og vise eventuelle slitasjeforandringer i tåens grunnledd dersom det er klinisk mistanke om dette. Vanligvis er det ikke nødvendig å ta røntgenbilder for å stille en klinisk diagnose, men røntgenbilder kan være svært nyttige for en kirurg i forberedelsene med en eventuell operasjon.

Funn på røntgenbilder kan være: stortåen er vridd utover (valgisert) 15-20°. Blir valgusstillingen mer enn 20°, vil trekk i det indre stortåbeinet (grunnfalangen) via bøye- og strekkesener ytterligere forsterke stortåens tendens til skjevstilling (valgisering). Grunnleddet vil bli presset ut og trykk fra sko vil medføre en kronisk irritasjon av en slimpose (bursa) som ligger utenpå grunnleddet. Med tiden vil det dannes en beinet utvekst (eksostose) i grunnleddet, noe som ytterligere forsterker trykkplagene. Stortåens «vandring» vil også påvirke de nærmeste tærne, som kan innta en mer eller mindre uttalt hammertåstilling.

Slik diagnostiseres hallux valgus

En kiropraktor vil i førsteomgang som primærkontakt i det norske helsevesen, diagnostisere hallux valgus gjennom en grundig undersøkelse. Behandlingen er ofte rettet mot mobilisering og manipulasjonsteknikker av fotens og ankelens ledd for å optimalisere bevegelse og funksjon, i samspill med bløtvevsbehandling i område. Den viktigste behandlingen er å bruke skotøy med lav hæl, bred form og god plass til tærne. Smale og spisse sko vil raskt forverre tilstanden. Sørg for å velge sko som kjennes behagelig på. De fleste responderer som oftest godt på konservativ manuell behandling, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig med henvisning til kirurgisk vurdering. Med en slik type plage er det viktig at pasienten er innforstått med viktigheten av øvelsene og deres betydning i behandlingsforløpet da dette vil bidra til raskere effekt. Behandlingen vil etter en totalvurdering alltid bli individuelt tilpasset hver enkelt. I tilfeller der din kiropraktor ser at annen behandlingsform vil lindre dine plager raskere, vil du henvises til fysioterapeut, osteopat, akupunktør, massør og trykkbølgebehandling.

Behandling av hallux valgus

 • Polstring av området og innlegg mellom stortåa og tåa ved siden av kan lindre smertene.
 • Tøyninger og strekninger av forfoten for å opprettholde leddbevegelighet anbefales.
 • Nedkjøling med is etter at du har gått mye, kan dempe betennelse og lindre ubehag.
 • Tidlig korreksjon av tverrplattfot og fornuftig bruk av sko, kan bremse utviklingen av tilstanden.

Dersom en konservativ tilnærming til problemet ikke skulle gi ønsket effekt og tilstrekkelig smertelindring er likevel kirurgi den eneste behandlingsformen som kan gi varig bedring av en smertefull hallux valgus. Kirurgi benyttes ved vedvarende smerter og ubehag som hemmer deg i dine daglige gjøremål. Kirurgi er også aktuelt ved kronisk betennelse og hevelse i grunnleddet, sviktende effekt av ikke-kirurgiske tiltak eller av kosmetiske årsaker

Prognose ved hallux valgus

Hvis hallux valgus går ubehandlet viser forskning at prognosen usikker. Hos enkelte pasienter forverres tilstanden raskt, hos andre er tilstanden symptomfri. Valg av riktig skotøy lindrer ofte plagene tilstrekkelig til at man kan leve godt med tilstanden uten behov for kirurgi. I tilfelles hvor en konservativ tilnærming ikke gir tilfredsstillende smertelindring og hvis smertene påvirker pasienten i stor grad kan henvisning til kirurgi vurderes. Forskning viser at operasjon gir gode resultater, men noen pasienter får tilbakefall. Svært omfattende forskning viser at ingen operasjonsmetode synes å være vesentlig bedre enn de andre.