Skip to main content

Viktig kronikk om manuell behandling og bivirkninger

Atlasklinikken fortsetter å spre det glade budskap gjennom kunnskapsformidling. Vår kiropraktor og fagansvarlig, Aleksander Chaibi, har denne gangen publisert en kronikk på Forskersonen. Kronikken fokuserer på bivirkninger forbundet med manuell behandling. Leger er skeptiske, til tross for at forskning viser at manuell ryggbehandling er trygt. Årsaken til skepsisen kommer trolig av for lite informasjon, og med tanke på at en tredjedel av konsultasjonene hos fastleger er relatert til muskel- og skjelettplager er det viktig at dette belyses. Les kronikken i sin helhet her!