Skip to main content

Klinisk forskning på akupunktur for hodepine og migrene

By 10. juli 2012juni 25th, 2014Nyheter
Klinisk forskning på akupunktur for hodepine og migrene

Det har blitt foretatt mye klinisk forskning på akupunkturbehandling av hodepine. Resultatene fra kliniske enkeltstudier oppsummeres ofte i såkalte systematic reviews, også kalt oversiktsartikler. Når det gjelder spenningshodepine og migrene viser flere av disse rapportene gode resultater for akupunktur. The Cochrane Collaboration er en uavhengig, ikke-kommersiell organisasjon som har som formål å systematisere forskningsresultater fra helseforskning.

Hvorfor velge akupunkturbehandling for hodepine

The Cochrane Collaboration produserer artikler som er høyt ansett i det medisinske miljøet. To Cochrane artikler skriver følgende om akupunktur i sine konklusjoner: “Tilgjengelige studier viser at akupunktur er minst like effektiv som, og kanskje mer effektiv enn, forebyggende medikamentell behandling, i tillegg til å ha færre bivirkninger. Akupunktur bør vurderes som et behandlingsalternativ for pasienter som sier seg villig til å gjennomgå denne behandlingen» [1]. «Forfatterne konkluderer med at akupunktur kan være et verdifullt, ikke-farmakologisk verktøy for pasienter med hyppige gjentagende- eller kroniske spenningshodepiner» [2].

Referanser:

  1. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Manheimer E, Vickers A & White AR Acupuncture for migrane profylaxis. Cochrane Database Syst Rev. 2009. Jan 21;(1):CD001218. Review).
  2. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Manheimer E, Vickers A, White AR. Acupuncture for tension-type headache. Cochrane Database Syst Rev. 2009. Jan 21;(1):CD007587).