Osteopati er anerkjent som en av de første utdannelsene som systematiserte manuelle undersøkelses- og behandlingsteknikker, og satte dem inn i et lærbart system. Behandlingsformen ble grunnlagt på slutten av 1800-tallet av den amerikanske legen Andrew Taylor Still (1828-1917). Still påpekte at den daværende medisinske profesjonen var utdattert, fordi medisinutdannelsen hadde beholdt mye at sitt middelalderske preg. Derfor valgte Still å utvikle en ny behandlingsform, som da tok utgangspunktet i detaljert anatomi, fysiologi og biomekanikk, samtidig forhold mellom blodsirkulasjon og drenasje. En avvik i systemets vanlige funksjon, ville føre til nedsatt helsetilstand.

Den første osteopatiske skolen, «American School of Osteopathy», ble etablert i 1892 i Kirksville, Missouri. I Europa ble osteopati første gang introdusert av John Martin Littlejohn (1865-1947) i 1898, først i London, og siden i Tyskland og Frankrike de påfølgende årene. Osteopatien i Amerika og Europa har utviklet seg noe forskjellig. Osteopatisk medisin har siden 1973 vært godkjent og praktisert som en fullstendig medisinutdannelse i alle amerikanske stater. Studentene undervises i osteopatiske prinsipper og praksis, i tillegg til det fullverdige medisinstudiet.

Osteopati er også en godkjent helseprofesjon i en rekke land i Europa. I England har det vært en autorisert helseprofesjon som primærkontakt siden 1993 hvor de har hele 10 akkrediterte utdannelsesinstitusjoner. Engelske osteopater kan dermed henvise pasienter til videre undersøkelser og skrive ut sykemelding. Andre land som har lignende praksis inkluderer Frankrike, Finland, Island, Portugal, Malta, Tyrkia, Sveits, Australia, New Zealand. Norsk Osteopatforbund jobber kontinuerlig for en autorisasjon i Norge, da de mener at osteopater bør være en naturlig del av det norske helsevesenet, på lik linje som andre land.

Osteopati i Norge

I Norge økte interessen for osteopati på slutten av 80-tallet. Det har også vært en sterk vekst de siste 10 årene. I 2007 ble det gjennomført over 300.000 osteopatiske behandlinger, til sammenligning med 800.000 behandlinger i 2016. I Norge er det per i dag over 300 osteopater som er fordelt over hele landet.

Den første norske osteopaten ble utdannet i Kirksville, USA i 1904. På 1950-og 1960- tallet ble flere Nordmenn utdannet ved osteopatiskoler i London, England. Norsk Osteopatforbund ble stiftet i 1993. Samme år startet deltidsutdanningen for osteopati, og da som et etterutdanningstilbud for fysioterapeuter eller nærliggende helseutdannelser. Stiftelsen Nordisk Akademi for Osteopati startet en fireårig fulltidsutdannelse i Oslo i 2008. I dag blir osteopatene utdannet på Høyskolen Kristiania i Oslo. Dette studiet inneholder en bachelorgrad i osteopati samt ett profesjonsår som gir en sertifisering som Diplomert Osteopat. Profesjonsåret er et krav for medlemskap i Norsk Osteopatforbund og er den eneste kvalitetssikringen for osteopater i Norge. Norsk Osteopatforbund anbefaler alltid å gå til en osteopat som er medlem av deres organisasjon.