Foruten om leger er kiropraktorer som primærkontakt den eneste ikke-medikamentelle behandlingsgruppen med 6-årig universitetsutdannelse. Den første kiropraktoren begynte i Norge rundt år 1915 og det finnes i dag over 520 kiropraktorer i Norge. Disse utfører årlig over 1 500 000 undersøkelser og behandlinger. Nyere studie har vist at så mange som 1 av 3 som oppsøker behandling, går til kiropraktor.

Hvor utdanner en kiropraktor seg?

De fleste av disse har sin utdannelse fra Danmark, England, USA eller Australia. Utdannelsen til en kiropraktor bygger på en internasjonal standard, formulert av Councils on Chiropractic Education (CCE) og i Europa ivaretatt av European Council on Chiropractic Education (ECCE). Full liste over godkjente utdannelsessteder finnes på norsk kiropraktorforening eller lånekassens sine sider.

Norsk kiropraktorutdannelse

Det har siden 2004 blitt jobbet intensivt med å opprette en kiropraktorutdannelse i Norge, og Stortinget vedtok nylig at etablering av 6-årig kiropraktorutdanning ved et norsk universitet inkludert 1 år turnus er en nasjonal satsning.