Kiropraktorutdanning tilbys per i dag ikke i Norge. For å utdanne seg til å bli kiropraktor tar de fleste den femårige masterutdanningen i Danmark, USA, Storbritannia eller Australia, men noen drar også til New Zealand for å ta utdannelsen. Turnustjenesten på ett år kommer i tillegg, og er nødvendig for å få autorisasjon som kiropraktor i Norge. Turnustjenesten er også viktig for å kunne bli medlem av Norsk Kiropraktorforening (NKF). Ved utvalgte studiesteder er det mulig å ta medisin grunnfag som en forberedelse til studier i utlandet, ifølge utdanning.no.

Foruten om leger er kiropraktorer som primærkontakt den eneste ikke-medikamentelle behandlingsgruppen med 6-årig universitetsutdannelse. Arthur E. Lund var den første kiropraktoren i Norge og startet sin kliniske praksis i 1922. Han var også den første formannen for Norsk Kiropraktorforening (NKF) da denne ble stiftet i 1935. Per 2020 har Norsk Kiropraktorforening (NKF) 700 praktiserende medlemmer. Disse utfører årlig over 1 600 000 undersøkelser og behandlinger. Nyere studie har vist at så mange som 1 av 3 som oppsøker behandling, går til kiropraktor.

Hvor utdanner en kiropraktor seg?

For å utdanne deg til kiropraktor må du ta utdannelsen i utlandet og de fleste norske kiropraktorer har sin utdannelse fra Danmark, England, USA eller Australia. Utdannelsen til en kiropraktor bygger på en internasjonal standard, formulert av Councils on Chiropractic Education (CCE) og i Europa ivaretatt av European Council on Chiropractic Education (ECCE). Full liste over godkjente utdannelsessteder finnes på norsk kiropraktorforening eller lånekassens sine sider.

Kiropraktorer i Norge er autorisert helsepersonell og autorisasjon gis til søkere som har bestått utdanning som kiropraktor ved utdanningsinstitusjon sertifisert av ECCE eller CCEI (The Councils on Chiropractic Education International), og som har fullført obligatoriske 1-årig turnustjeneste. ECCE er et selvstendig akkrediteringsorgan for europeiske utdanningsinstitusjoner som tilbyr kiropraktorutdanning. ECCE sikrer at utdanningen som tilbys ved institusjonene er av høy kvalitet og i henhold til angitte akademiske standarder for helsefagutdanninger. Helsedirektoratet har satt som krav at det kun er personer utdannet innen EU/EØS fra ECCE-akkrediterte skoler som kvalifiserer til lisens og autorisasjon som kiropraktor i Norge.

Norsk kiropraktorutdannelse

Norsk Kiropraktorforening (NKF) har kjempet i over 20 år for å få en kiropraktorutdanning i Norge. Myndighetene har for lenge siden erkjent nytten av kiropraktikk og gitt faggruppen autorisasjon som helsepersonell, men fortsatt er situasjonen slik at kiropraktorene er landets eneste offentlige godkjente helseprofesjon som ikke har et nasjonalt utdanningstilbud. Dette er årsaken til at du må studere i utlandet for å bli kiropraktor slik som nevnt ovenfor.

Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Stavanger (UiS) har alle vist interesse og laget utdanningsmodeller for den nasjonale kiropraktorutdannelsen. UiB sendte inn sitt tredje forslag høsten 2019, men som alle andre forslag siden 2004 har det ikke blitt satt av penger i statsbudsjettet til å gå i gang med etableringen.

Når den norske kiropraktorutdannelsen bli opprettet vil dette utvilsom før til bedre tilgang til norske og internasjonale forskningsmiljø som kan ytterligere generere mer forskning av høy kvalitet på kiropraktikk og nerve-, muskel- og skjelettlidelser.