Ryggsmerter

En svært stor andel av befolkningen, mellom 80 og 90%, vil oppleve korsryggssmerter en eller flere ganger i livet. Det antas at 10 – 20% av alle langtidssykemeldinger skyldes dette. I tillegg utgjør denne diagnosen rundt 10% av alle uførepensjoner, og er derfor den største enkeltdiagnosen som gir trygdeutbetalinger. Det deles vanligvis inn i to former; en akutt og en kronisk form. Det betegnes som akutt hvis tilstanden varer kortere enn 6 uker, og kronisk når det har vart lenger enn 12 uker.

Det er noe usikkerhet rundt årsaker til korsryggsmerter, siden det som oftest er en diagnose som baserer seg på utelukking av andre sykdommer, skader og/eller tilstander. Man regner allikevel med at den viktigste årsaken er overtrekk eller overbelastning av muskulaturen i nedre rygg. Dette kan også skje med leddbåndene. I tillegg kan smertene stamme fra leddene mellom ryggvirvlene eller mellomvirvelskivene.

Innen tradisjonell kinesisk medisin anses ryggsmerter å være nært knyttet til organet Kidney (KI). Vi bruker engelske navn på organene for å skille den fra de organene som er i kroppen og som er beskrevet i fysiologien i vestlig medisin. Har man ryggsmerter betyr det ikke at man har en nyresykdom. Innen akupunkturen er det flere aspekter ved ryggsmerter som har betydning for diagnosen. Vi spør for eksempel også om svakhet, slitenhet og kuldefølelse i korsryggen, i tillegg til smerte. Kidney er også det akupunkturorganet som i størst grad svekkes med alderen, og dette er forklaringsmodellen som benyttes innen akupunkturen for at forekomsten av ryggsmerter øker med alderen. Akupunktøren vil også benytte seg av triggerpunktnåling i korsryggmuskulaturen for å bedre sirkulasjonen og muskelfunksjonen for å minske smerten.

Symptomer

Ved kroniske korsryggplager er smertene oftest dype og verkende. Man kan også kjenne varierende grad av stivhet. Ved akutte tilstander kan smertene være skarpere og stikkende. Hos mange oppstår smerter og stivhet akutt i forbindelse med løft med eller uten vridninger. Det mest skadelige er å løfte og vri samtidig. Man ser ofte i kroniske tilfeller at det allerede er en svekkelse av de involverte strukturene fra tidligere belastninger og skader. Ensidig belastende arbeid kan over tid gi endringer i muskel- og skjelettapparatet. Muligens kan det være forkalkninger i skjelett eller leddbånd, eller skjevheter i ryggen som øker risiko for feilbelastninger og smertetilstander.

Det ser ut til at den mentale helsen har stor betydning for personer med langvarige ryggsmerter. Mistrivsel, stress, angst, depresjon og alkoholproblemer er eksempler som kan ha betydning. Det er ikke alltid lett å si hva som kom først, men slike psykiske forhold kan påvirke smertebildet. Det er viktig å vite at overnevnte symptomer kan være tegn på underliggende sykdom, spesielt hvis symptomene er vedvarende og progressive, og da vedvarende utover normalforløpte på 12-uker. Det anbefales derfor å få utelukket underliggende sykdom i primærhelsetjenesten i forkant av akupunkturbehandlingen, da gjerne hos kiropraktor og/eller fastlege.

Akupunktur og ryggsmerter

Det er flere virkningsmekanismer ved akupunktur som kan minske ryggplager. En viktig faktor ved akupunkturen er at nålene kan øke blodgjennomstrømningen, som igjen vil bidra til at reparasjonen av det skadede vevet kan skje raskere. I tillegg vil nåling av triggerpunkter løsne spenninger og stramme bånd i muskulaturen. Akupunktur kan også redusere smertesignalene som sendes til hjernen og øke utskillelsen av smertelindrende endorfiner, og gjennom dette redusere smerte. I tillegg vil akupunktøren vurdere om det er mulig å forebygge liknende situasjoner senere, gjennom råd og veiledning om fysisk aktivitet, kosthold og stressreduksjon. Ikke minst kan akupunktur bidra til å dempe stress og gjøre det lettere å håndtere vanskelige tanker. Mange som oppsøker hjelp hos oss rapporterer at de får lindring av smerter, og at de ofte føler seg mindre stiv i ryggen.

Råd og veiledning

Det er flere ting man kan gjøre selv for å motvirke smerter i ryggen. Riktig trening kan være viktig. En tur i ulendt terreng i skogen er godt for ryggen, fordi de små forskjellene i underlaget, vil bidra til å styrke stabiliseringsevnen til ryggmuskulaturen. I tillegg vil det bedre sirkulasjonen siden musklene må jobbe på andre måter enn når man går på flatt og hardt underlag slik som de fleste gjør store deler av tiden. Det kan være god hjelp å bruke gode sko med demping for å minske belastning. I tillegg kan det være gunstig å se på hvilken seng man har, da man bruker så mye som en tredjedel av livet til å sove. Derfor er det gunstig at den har riktig støtte for din rygg.