Muskel- og skjelettplager er noe av det som rammer flest av oss. Det er også en av de vanligste grunnene til sykemeldinger. I tillegg går mange med plager lenge uten å søke behandling, eller uten å sykemelde seg. Man kan tro at det bare er sånn det skal være når man blir eldre. Dette er ofte ikke riktig.

Muskel- og skjelettplager og akupunktur

Det forskes stadig mer på akupunktur, og forskningen som blir utført gjennomføres bedre og bedre. Det har blitt identifisert flere mekanismer hvor akupunkturen påvirker kroppen, og alle disse er sentrale i behandlingen av muskel- og skjelettplager. Dette er kanskje fordi det smertelindrende aspektet av akupunkturen har blitt forsket mest på, og er behandlingen det er mest kjent for i Vesten. Det er særlig den lokale effekten, den segmentale og ekstrasegmentale smertelindringen, sentralstimuleringen og effekten på myofascielle triggerpunkter som benyttes for å forklare akupunkturens effekt på smertetilstander og muskel- og skjelettlidelser.

Den lokale effekten omfatter hva som skjer på stedet hvor nålen settes. Her aktiveres det en stimulering av nerver, slik at ulike signalstoffer frigjøres. Dette kan øke sirkulasjonen, stimulere helbredelse av vevet, eller øke funksjonen til kjertler som for eksempel spyttkjertlene. Ved den segmentale smertelindringen, sender nerven fra det lokale punktet beskjed til ryggmargen. Her kan andre smerteimpulser hemmes, slik at vi reagerer mindre på smerte. Den ekstrasegmentale smertelindringen består i at akupunkturen kan stimulere kroppens eget smertedempende system i hjernestammen. Ved den sentralstimulerende effekten har nervesignalet gått inn i hjernen, der det kan påvirke andre deler av hjernen og gi en generell beroligende effekt og følelse av velbehag.

Myofascielle triggerpunkter, eller muskelknuter, er et stort felt innenfor akupunkturbehandling av muskel- og skjelettplager. Mange ser på skader i muskulaturen som mindre alvorlige, og man forventer at det skal gå over av seg selv, altså uten at man gjør noe med det. Dette er ikke alltid tilfelle, og endringer i muskulaturen fra for eksempel tunge løft, dårlig sittestilling eller overtrening, kan gi knuter i muskulaturen som er stramme og ømme, også i hvile. Dette er myofascielle triggerpunkt. De kan gi smerte og ømhet lokalt, eller referere smerte, altså at smerten stråler til andre steder ved trykk på triggerpunktene. Noen kjenner også refererte smerter selv når man ikke trykker på triggerpunktet. Referert smerte er grunnen til at behandleren din kan undersøke og behandle nakke, skulder eller albue selv om du kommer inn med smerte i håndleddet.

Kinesisk medisin forklarer den smertelindrende effekten av akupunktur ved at sirkulasjonen av blod og Qi (vital energi) forbedres. Det heter seg i akupunkturen at det ikke kan være smerter uten en stagnasjon, med andre ord en blokkering. Akupunkturens mål er å løse opp i denne blokkeringen.

Akupunkturbehandling av muskel- og skjelettplager

Hvordan akupunktøren velger å behandle dine muskel- og skjelettplager avhenger av forskjellige faktorer. Det er flere strategier som kan benyttes. I de tilstandene som preges av muskelsmerter eller spent muskulatur, er det vanlig å identifisere triggerpunkter som kan gi de smertene du søker behandling for. I tillegg kan akupunktøren bruke klassiske akupunkturpunkter enten for å stimulere kroppens egen smertedempingen generelt, eller å dempe stress og uro som kan påvirke smertebildet. I andre tilstander kan det også være gunstig å behandle triggerpunkter som kan bidra til å forverre smerter, eller en mer klassisk tilnærming der meridianer med blokkeringer dreneres og kroppens grunnenergi styrkes.

Akupunktur kan derfor lindre ulike smertetilstander som migrenehodepineryggsmerter, smerter i nakke og skuldermusearm- og tennisalbueknesmerter og benhinnebetennelse. Overnevnte smertetilstander kan være tegn på underliggende sykdom, spesielt hvis symptomene er vedvarende og progressive, og da vedvarende utover normalforløpte på 12-uker. Det anbefales derfor å få utelukket underliggende sykdom i primærhelsetjenesten i forkant av akupunkturbehandlingen, da gjerne hos kiropraktor og/eller fastlege.