Slitasje og forkalkning i skulderleddet er svært vanlig hos middelaldrende og eldre mennesker og trenger nødvendigvis ikke forårsake symptomer. Dette er naturlige aldersforandringer med sammensatte årsaker. Følgelig skal det mindre til før skulderen overbelastes. Typisk er det at smertene utvikler seg gradvis over tid, kommer og går for så å bli konstante og veldig plagsomme. En slik tilstand kan forbedres, og i noen tilfeller leges helt. Det er helt avgjørende med en korrekt diagnose for å mest effektivt kunne behandle de plager som oppstår i forbindelse med dette. Uttalte slitasjeforandringer i skulderleddet mellom overarmskulen og skulderbladet oppstår sjeldent med mindre en pasient har hatt et tidligere traume (for eksempel brudd) eller har kjent revmatisk eller annen leddsykdom. Slitasjeforandringer og påleiring er leddet mellom skulderbladet og kragebeinet (AC-leddet) er derimot vanlig. Dette kan ofte føre til økt belastning og irritasjon av musklene som stabiliserer skulderleddet og kan forårsake impingement syndrom og betente muskler.

Behandling på Atlasklinikken

Atasklinikken er et tverrfaglig helsesenter, og vi tilbyr i dag kiropraktikk, fysioterapi, akupunktur, osteopati, massasje og trykkbølgebehandling. Ved slitasje og forkalkning i skulderleddet anbefales ofte en konsultasjon hos en kiropraktor, for å få satt riktig diagnose. Våre kiropraktorer utfører alltid en grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse og følger de ganger det er nødvendig opp med henvisning til røntgen, CT, MR eller ultralyd. Dette for å stille riktig diagnose før behandling iverksettes, og for å normalisere bevegelsen og stabilitet i skulder samt minske smertene. Dersom våre kiropraktorer vurderer videre henvisning til ortoped vil det også ofte være nødvendig å ha henvist videre til røntgen, CT, MR eller ultralyd i forkant av dette slik at spesialisten får alt av nødvendig informasjon om plagen.

Slitasjen er det dessverre lite å få gjort noe med, men med riktig behandling vil man oppnå bedret funksjon i skulder samt at smertene reduseres betraktelig. Tabletter og sprøyter har kun forbigående effekt. I slike tilfeller viser det seg at gjenopptrening av muskler og sener over lengre tid og opplæring i riktig bruk av skulderen har best effekt, der har vår fysioterapi avdeling spisskompetanse. Forskning har vist at trening er å foretrekke fremfor operasjon for de aller fleste skulderlidelser. Atlasklinikken kan hjelpe deg i gang med forebyggende så vel som rehabiliterende treningsøvelser. Hvis derimot trening ikke hjelper og resultatene uteblir, så vil våre kiropraktorer henvise deg til ortoped for videre vurdering.