Whiplash, også kalt nakkeslengskade, er definert som symptomer fra nakke grunnet bløtdelsskade. Forekomsten av nakkeslengskader er trolig mye høyere enn tidligere antatt. På bakgrunn av tidligere studier er det sannsynlig at antall nakkeslengskader pr år i Norge ligger på ca. 30 000 nye tilfeller.

Norsk helsevesen har valgt å anvende skadegrader fra Quebec Task Force (1995). Det betyr at nakkeskader skal inndeles i fire grader: WAD I – IV. Grad I og II omfatter lette forstrekninger av bløtdeler i muskel/skjelettsystemet som leddbånd og muskler som ikke lar seg påvise ved nevrologiske eller radiologiske undersøkelser. Prognosen er god og de aller fleste blir bedre etter kort tid. Grad III omfatter skader på nervesystemet, mens grad IV involverer skader i muskel/skjelettsystemet som bruddskader, forskyvninger i ledd eller alvorlige skader i leddbånd som kan føre til instabilitet. Grad III og IV defineres som en alvorlig nakkeskade og ikke som en nakkeslangskade.

Kiropraktorer er primærkontakt i det norske helsevesen og kan henvise til videre utredning hos spesialist samt henvise til røntgen, MR og CT når dette er indikert. Slike undersøkelser kan bidra til å kartlegge graden av nakkeslengskade.

Slik oppstår nakkeslengskade

Typiske symptomer er smerter og stivhet i nakke, eventuelt også hodepine og svimmelhet. Det er viktig å tenke på at det ikke bare er nakken som utsettes for store krefter i en nakkeslengskade. Flere pasienter og forskning rapporterer også at plager kan oppstå i kjeveleddene, brystryggen og korsryggen som følge av en slik skade. Våre kiropraktorer vil gjøre en grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse for å finne årsaken til smertene. Nakkesleng forbindes typisk med påkjørsel bakfra. Her får hodet et kraftig og uventet kast bakover, for deretter et tilsvarende kast fremover. Lignende skader kan også forekomme ved sidekollisjoner. Nakkeplager som følge av trafikkulykker er hyppig, det antas at 300 pr 100.000 innbyggere årlig blir sendt til eller oppsøker legevakt eller akuttmottak. Nakkeskader oppstår som kjent også i mange andre sammenhenger, som f. eks. ved arbeidsulykker, eller ved fall/uhell i forbindelse med sport/idrett. I internasjonal statistikk regner man med at ca. 40-50% av alle nakkeskadene skyldes slike hendelser.

Årsaker til nakkesmerter

Ved kraftig kast på hodet får nakkevirvelsøylen en tilsvarende kraftig bøy bakover. Dermed får alle bløtdelene på forsiden av virvelsøylen et overstrekk. Dette kan føre til strekk av sener eller muskelfibre, som igjen kan utvikle en lokal nerve- og muskelirritasjon og hevelse rundt området, på linje med akutte nakkesmerter eller nakkekink. Dette er tilsvarende det som oppstår etter overstrekk i for eksempel ankel. Når hodet i neste øyeblikk kastes fremover, kan man få tilsvarende vevsskader i bløtdelene på baksiden av nakkevirvlene. Alle vet at en ankel kan være stiv og smertefull i lang tid etter et overtråkk. I nakken er det på akkurat samme måte, men plassforholdene er trange i nakken, og området er også uvanlig ømfintlig. Derfor kan ganske små vevskader i enkelte tilfeller føre til relativt mye plager.

Behandling av nakkeslengskader

Som ved andre akutte skader er det fornuftig å unngå unødige belastninger mot nakke de første dagene etter skade. Dette gir kroppens egne reparasjonsmekanismer rom for å arbeide mer effektivt. I denne perioden kan det også være behov for smertelindrende behandling. Våre kiropraktorer ser helst at nakkekrage ikke brukes med mindre brudd, luksasjon (et bein ut av ledd) eller press på ryggmargen foreligger. Etter få dager er det svært viktig å bevege seg og bruke nakken som normalt. Angst for å bevege nakken hindrer optimal legning av skaden. Derfor, er det svært viktig med behandling hos kiropraktor i starten for å normalisere bevegelsen, stimulere skadet vev til å lege seg samt lindre smerten pasienten opplever. Informasjon om plagen og aktive tiltak er derfor svært sentralt i behandlingsforløpet. De svært spesifikke ledd-korreksjonene som blir gitt hos våre kiropraktorer vil hjelpe til å og normalisere nakkebevegelsen som er viktig for å bevare elastisiteten i bløtdelene, og for å forebygge varig stivhet i området. Forskning viser at en bevisst tidlig bruk av nakken kan være den viktigste faktoren for å forebygge et kronisk forløp av tilstanden. Passiviserende behandling gir langsommere bedring.

Prognosen etter whiplash skade

Hos pasienter med kroniske plager er det naturlig nok knyttet bekymringer til tilstanden. Det er viktig å være klar over at nakkeslengskade ikke fører til forandringer eller svekkelser av hjerne eller ryggmargsfunksjoner. Kroniske smerter kan føre til betydelige konsentrasjonsproblemer, men hjernen er ikke skadet, selv om det kan føles slik! Forløpet over tid tyder på at også de pasienter med de verste og mest langvarige plagene, kan forvente en gradvis bedring. I følge statistiske tall er det beregnet at alle som utsettes for skader som kunne medføre nakkeslengplager, er det bare 3-5% av alle som faktisk får plager. Av disse vil ca. 90% bli kvitt sine plager i løpet av 6 måneder. Våre fysioterapeuter og osteopater vil også kunne bistå med rehabiliterende øvelser for videre skape stabilitet rundt det aktuelle området.