Akutte nakkesmerter oppstår oftest som et resultat av underliggende årsaker. Dette relateres oftest til feilfunksjoner i nakken som har utviklet seg over tid. Anspenthet grunnet stress, intens konsentrasjon over tid, irritasjon, støy, dårlige lysforhold o.l. kan være medvirkende og/eller utløsende årsaker. I tillegg kan ugunstige arbeidsstillinger, statisk og/eller ensidig arbeid, trekk fra vindu (spesielt fra ene siden, for eksempel sjåfører med åpent vindu), sykling, liggestillinger (å sove på sofa) eller i mageleie påvirke nakkefunksjonen og gi plager.

Sterke nakkesmerter oppleves ofte som noe farlig. Dette er fordi de ofte hemmer totalt bevegelsene i nakken, og er nærme hjernen. Sistnevnte vil derfor prioritere denne smerten som en beskyttelsesmekanisme, og be deg om å være i ro. Det er for øvrig svært sjeldent at nakkeplager har en alvorlig årsak; en terapeut i førstelinjetjenesten (fastlege, kiropraktor, manuellterapeut) vil raskt kunne utelukke alvorlige årsaker, og vurdere om behandling eller hvile er det som trengs.

Symptomene på nakkesmerter

De vanligste symptomene er sterke smerter i nakken både ved bevegelse og i ro. Det er ofte vanskelig å snu på hodet i èn eller flere retninger, og man føler seg gjerne ganske sliten og lett irritabel grunnet smertene. Noen pasienter opplever også følelsen av at hodet er for tungt å bære for nakken. Foruten smerte og innskrenkede bevegelser kan akutte nakkesmerter også gi smerter andre steder. Årsaken er oftest irritasjon i lokale, sensitive strukturer som mellomvirvelskiver og sideledd i nakke, eller muskler i ytre nakke eller skulder. Dette kan resultere i at nerver blir irritert, får press på seg, eller kommer i klem, som blant annet kan gi utstrålende smerter i arm og/eller hånd. Disse smertene kan minne mye om symptomene som oppleves ved whiplash skader eller cervicobrachialgi.

Nakkemuskulaturen vil også stramme seg som et resultat av smertene, som i tillegg til lokale nakkeplager og armsmerter, kan forårsake spenningshodepine, cervikogen hodepine, eller i noen tilfeller svimmelhet. En plage i en gitt struktur vil derfor kunne gi en rekke følgesymptomer som ikke er farlige, men som gir store plager i hverdagen.

Hovedjobben til primærkontakten blir derfor å lokalisere årsaken slik at smertene reduseres og tilleggs-symptomene forsvinner. Dette gjøres gjennom en grundig samtale med deg om hvordan plagene begynte, om/hvor mye du har hatt vondt tidligere og hva som øker/bedrer plagen, etterfulgt av en metodisk fysikalsk undersøkelse som inkluderer både muskler, ledd og nerver. I noen få tilfeller vil man i tillegg henvise til billedundersøkelser for å innhente ytterligere informasjon som samlet bidrar til å diagnostisere problemet.

Behandling på Atlasklinikken

Forskning har dokumentert at manuell behandling hos kiropraktor eller fysioterapeut for akutte nakkeplager er den mest effektive behandlingsformen for å bli kvitt disse plagene raskt og effektivt. Ved å ikke behandle akutte nakkesmerter kan det være en risiko for at man utvikler kroniske nakkesmerter, som følgelig kan være vanskeligere å behandle og tar ofte lengre tid. Da vi er et tverrfaglig helsesenter, har vi tilknyttet oss en rekke behandlere som alle innehar ulik spisskompetanse. Per i dag, tilbyr vi kiropraktikk, akupunktur, osteopati, fysioterapi og massasje. Atlasklinikken er svært opptatt av vitenskapelig forskning og våre behandlere vil til enhver tid følge internasjonale og nasjonale retningslinjer der dette foreligger. Pasienter vil regelmessig bli oppfordret til å gjøre nødvendige egentiltak i form av treningsøvelser for det aktuelle området. De vil også bli rådet til å ta hensyn til potensielle bevegelser/aktiviteter som kan provosere området ytterligere for å raskere oppnå sin målsetning. Uteblir respons på en gitt behandling, vil også våre behandlere som er godt kjent med hverandres spisskompetanse, vurdere andre eller ytterligere supplerende manuelle behandlingsformer internt og/eller eksternt. På denne måten blir alltid pasienten ivaretatt på best mulig måte, og langtidsresultatene ofte bedre.