Korsryggplager er en svært vanlig plage en kiropraktorer ser og behandler, og behandlingseffekten svært god. Terapeuten vil ofte behandle rundt prolaps området, i bekken og/eller midtrygg, for å redusere smerten. Når ryggsmertene er redusert, vil man kunne behandle området direkte. Denne konservative tilnærmingen gir ofte langvarig god effekt. Les mer om prolaps og isjias under menyen til høyre.

Det er viktig at man kommer seg raskt til behandling og får stilt en riktig diagnose for å hindre langvarige plager. Det at man får påvist prolaps betyr ikke at man har en alvorlig rygglidelse og at man blir langvarig syk. Mange tror fortsatt at alle med prolaps må opereres. Det er feil! Bare 5% av pasienter med skiveprolaps og isjias opereres. Som tidligere nevnt er prolaps et relativt hyppig funn i voksne nakker og korsrygger, og kan nærmest ses på som et normalfunn dersom man ikke har sykehistorie (anamnese), og kliniske funn som tilsier noe annet. Vår kiropraktor vil selvfølgelig henvise videre for vurdering av operasjon når dette er nødvendig; men før det skjer, skal det som regel foreligge utstrakte stålesmerter med utspring fra flere nerverøtter, uttalt svakhet i muskulatur, muskelsvinn,  samt nedsatt kontroll av blære og tarmfunksjon, dette er heldigvis svært sjeldent.

Behandling hos kiropraktor ved korsryggsmerter og skiveprolaps går ut på å forbedre bevegeligheten hvor det er låsninger og ved prolaps, behandles det i leddene rundt isjiasnerven. Dette for å forbedre sirkulasjonen slik at reparasjonsprosesser i nerve og skive stimuleres og ansamlinger av slaggstoffer som irriterer nerven blir fraktet bort, dette vil igjen redusere smerten. Deretter vil fokus bli rettet mot rehabilitering der styrke og stabilitet skal gjenoppnås. I tilfeller hvor det er nødvendig med tverrfaglig behandling vil kiropraktoren henvise til fysioterapi, osteopati, akupunktur eller massasje som Atlasklinikken også tilbyr.

Ting du selv kan gjøre ved ryggsmerter

Det finnes mange gode tips og råd man kan gjøre selv ved akutte smerter. Nedenfor har vi listet opp noen av dem. Ønsker du utdypende informasjon om råd kan du lese mer her.

  • Kuldebehandling – legg en ispose på nedre del av korsryggen utenpå et tynt kjøkkenhåndkle i ca. 20 min. Gjenta 3-4 ganger daglig.
  • Sitt minst mulig. Trykket er størst på skiven når man sitter.
  • Klarer man å bevege seg litt er det bra, om det bare så er å rusle litt rundt i huset.
  • Gå heller mange korte turer enn èn lang.
  • Ved smerteutstråling, finn bevegelser som reduserer smerten i benet.
  • Veksle mellom bevegelse og avlastning i stillinger hvor man har minst mulig smerte. Variasjon er nøkkelen.
  • Være varsom med fremoverbøy da dette kan provosere smertene.
  • Ta smertestillende dersom smertene er uutholdelig.
  • Drikk mer vann enn vanlig og unngå vanndrivende som kaffe, te og alkohol osv. Dette hjelper utskilling av slagstoffer.
  • Øk proteininntaket i kosten og minsk sukkerinntaket da proteiner reparerer og sukker bryter ned.