Over tid kan ledd og tilhørende muskulatur stivne på grunn av feilbelastning og/eller redusert funksjon i nærliggende områder, dette betegnes som refererte smerte. Dette kan forårsake smerter og spenninger i tillegg til kompensasjoner i andre kroppsdeler som hoftelysk og rygg. Opphavet til smerte har altså en annen lokasjon er der man kjenner smerten. Forandringer i kroppsholdning på grunn av dårlig arbeidsstilling og/eller funksjonsfeil i muskel- eller skjelettsystemet kan også være medvirkende årsaker til hofteplager.

Undersøkelse og behandling hos vår kiropraktor

Våre kiropraktorer på Atlasklinikken vil undersøke deg grundig og finne årsaken til dine smerter før behandling blir iverksatt for å normalisere funksjonen og avlaste smertene i hofter. I tillegg vil våre kiropraktorer gi råd og veiledning, samt gi øvelser for å bedre kroppsholdning.