Over tid kan ledd og tilhørende muskulatur stivne på grunn av feilbelastning og/eller redusert funksjon i nærliggende områder, dette betegnes som refererte smerte. Dette kan forårsake smerter og spenninger i tillegg til kompensasjoner i andre kroppsdeler som hofte, lysk og rygg. Opphavet til smerte har altså en annen lokasjon er der man kjenner smerten. Mange pasienter opplever refererte smerter som de kjenner i hofte og/eller lyske. Årsaken til smertene kan komme fra nedsatt funksjon av andre ledd og dette viser igjen hvorfor det er viktig med en grundig sykehistorie og undersøkelse hos kiropraktor for å finne årsaken til smertene. Ved dette kan våre kiropraktorer raskt igangsette årsaksrettet og effektiv behandling for å forbedre livskvaliteten til våre pasienter.

Forandringer i kroppsholdning på grunn av dårlig arbeidsstilling og/eller funksjonsfeil i muskel- eller skjelettsystemet kan også være medvirkende årsaker til hofteplager. Les gjerne mer om hvilke nerver fra ryggsøylen som gir nervetilførsel til de forskjellige områdene i kroppen under ryggsøylen og nervesystemet for å finne mer ut om plagene dine kan være refererte smerter.