Etter hodepine er svimmelhet den mest hyppige nevrologiske lidelsen hos mennesker. Det forekommer hyppigere hos damer og eldre. Forskning viser at 20-30 % av befolkningen sliter med svimmelhet, og det øker gjerne med alderen. Ordet svimmelhet brukes til å beskrive mange forskjellige opplevelser. Oftest dreier det seg om en opplevelse av å miste følelsen med kroppens stilling og bevegelse i rommet. Man kan oppleve at kroppen, eller omgivelsene beveger seg når de egentlig er stille. Det siste kalles vertigo i medisinsk fagspråk. Man kan også ha en mer ubestemt følelse av dårlig balanse; nesten besvime, øresus, flimring for øynene osv. Andre symptomer grunnet svimmelhet kan være feber, kraftig hodepine, hjertebank, brystsmerter eller pustevansker. Skulle noen av disse symptomene inntreffe bør man kontakte lege eller kiropraktor. Da ordet svimmelhet brukes til å beskrive så mange forskjellige opplevelser inkludert krystallsyke kan også årsakene være mange. For å finne årsaken til svimmelheten, er det derfor avgjørende å identifisere hvilke type svimmelhet det dreier seg om.

Mekanismen bak svimmelhet

Man antar at svimmelhet oppstår som følge av en forstyrrelse i signalene til/i hjernen/lillehjernen, eller i kroppens balanse-/likevektsapparat i det indre øret. Da balansen er avhengig av sanseinformasjon fra øyne, balanseorganer i det indre øret og kroppens muskler og ledd er det opplagt at svimmelhet kan være et symptom på mange forskjellige årsaker. Mest vanlig er svimmelhet med ukjent årsak noe som heldigvis er ufarlig. Det vil som oftest være forbigående, eller med intervaller uten plager.

Vanlige årsaker til svimmelhet:

 • Stress, uro og angsttilstander
 • Bivirkninger fra medikamenter
 • Alkoholmisbruk
 • Nevrologiske sykdommer
 • Øresykdommer
 • Hjerte-/karsykdommer eller åreforkalkning
 • Sukkersyke eller stoffskiftesykdom
 • Blodmangel
 • Høy alder

Hvordan diagnostiser en kiropraktor tilstanden?

Sykehistorien til pasienten er avgjørende når diagnosen skal stilles. Din kiropraktor vil foreta en grundig undersøkelse av muskel-skjelettsystemet, samt ta blodtrykk og en full nevrologisk undersøkelse der det er indikert. En grundig undersøkelse av nakkefunksjon er alltid nyttig, ettersom hele eller deler av årsaken til problemet kan ligge hos de fleste pasienter med svimmelhet (kalt cervikogen svimmelhet). Det er også viktig å undersøke resten av ryggsøylen for å avdekke funksjonsforstyrrelsene som kan ha innvirkning på nakkefunksjon og svimmelhet. Viser det seg at undersøkelsene ikke gir diagnose vil din kiropraktor som primærkontakt henvise deg videre til utredning hos spesialist. Dette kan være:

 • Audiometri – hørselstest
 • CT eller MR av hjerne eller indre øre (tinningbein)
 • EEG – registrering av elektrisk aktivitet i hjernen ved elektroder som festes til hodebunnen.
 • Ulike spesialtester innen balanse og hørsel

Behandling på Atlasklinikken

Når type svimmelhet er kartlagt kan terapeuten gi effektiv og trygg behandling for å gjenopprette normal funksjon i de deler av nerve-, muskel- og skjelettsystemet som forstyrrer balanseapparatet. Feilfunksjoner i nakke vil også kunne forsterke andre svimmelhetstilstander. Behandling av svimmelhet og feilfunksjon i nakke kan være en viktig del av et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg som inkluderer kiropraktikk, osteopati, fysioterapi og akupunktur. Man må selv ta ansvar for å være forsiktig med tobakk og alkohol samt redusere eventuell bruk av beroligende midler og sovetabletter i rehabiliteringsperioden. Til nå har få medisiner vist seg å være effektive mot svimmelhet. Behandling hos kiropraktor søker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem for å redusere smerte, fremme generell helse og gi økt livskvalitet. I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Våre terapeuter anvender en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem, dette inkluderer:

 • Spesifikke skånsomme leddkorreksjoner
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker
 • Nevrologiske teknikker
 • Stabiliserende trening
 • Øvelser, råd og veiledning