Det finnes flere former og typer av migrene. Den formen befolkningen kjenner best gir ofte ensidig, pulserende, sterk hodesmerte som varer i 4-72 timer. Nylig forskning antyder at migrene er en nevrologisk sykdom. Det er en forbigående ubalanse i nervesystemet som også har følgesymptomene nedsatt evne til effektiv tenkning, kvalme, lys-, lyd- samt luktømfintlighet. Ved diagnosen migrene med aura, vil synsforstyrrelsene i forkant være fremtredende, mens føleforstyrrelser i ansikt og tunge, ustødig gange og talevansker noen ganger kan forekomme. Noen få personer vil også kunne oppleve disse nevrologiske symptomene uten at hodepinen kommer påfølgende. Migrene, til forskjell fra tensjonshodepine, forverres også ofte ved fysisk aktivitet.

Hvorfor bør en søke behandling for migrene

Det finnes over 300 forskjellige hodepine diagnoser. Det er derfor svært viktig at autorisert fagpersonale med erfaring innen hodepinediagnostisering undersøker deg for å stille rett diagnose og videre iverksette riktig og effektiv behandling. Tidligere studier antyder at så mange som 1 million nordmenn har eller har hatt migrene. Vi ser for øvrig at mange pasienter som er diagnostisert med migrene og ikke responderer på medikamentell behandling, muligens kan ha andre hodepineformer og bør følgelig få dette undersøkt hos erfarne autoriserte fagpersoner. Andre kan ha et høyt medisinforbruk som resulterer i en tilleggs hodepine vi kjenner som medikamentell fremkalt hodepine.

Atlasklinikken samarbeider med flere legesentre og spesialister innen hodepine, og rådfører seg ved behov ved blant annet Akershus Universitetssykehus, der vår kiropraktor Aleksander også tok sin doktorgrad. Mange ønsker heller ikke å ta migrenemedisiner, det kan være fordi de er gravide, det er en konflikt med medisiner de tar for en annen sykdom, eller de velger å avstå av andre årsaker. Opp mot 15% av migrenepasienter opplever heller ikke noen særlig effekt av migrenemedisinen.

Hvordan stiller en kiropraktor migrene diagnosen

Når en pasient oppsøker en kiropraktor på Atlasklinikken er det første han gjør å kartlegge pasientens hodepinediagnose. Det er mye feildiagnostiseringer ute og går, noe som oftest skyldes mangel på kunnskap. Vi bruker den tiden som trengs for å snakke med pasienten slik at vi kan kartlegge symptombildet og fastslå hvilken hodepinetype du har. Vi forsøker å finne ut om hodepinen kan relateres til en bestemt hendelse, som for eksempel en bilulykke, eller om den kan knyttes til andre ting som fysisk og psykisk stress, familiære forhold, kosthold og så videre.

Undersøkelse for migrene hos kiropraktor

Det neste steget er en grundig fysisk undersøkelse. Vi undersøker hele muskelskjelett apparatet for å kartlegge om det finnes funksjonsforstyrrelser i bevegelsesapparat. Andre ganger vil det være nødvendig å utføre en full nevrologisk undersøkelse for å kartlegge samt diagnostisere riktig hodepineform. Dersom vi finner en mulig årsak til hodepinen gjennom denne prosessen iverksetter vi en behandlingsplan.

Behandling av migrene

Behandlingen hos kiropraktor er svært skånsom og man hører ofte en klikkelyd i leddet når ledd-korreksjoner blir utført. Denne lyden er frigjøring av gass i leddet grunnet et helt naturlig vakuum som vi finner i alle ledd. Selv om det kan føles unaturlig for deg, kan vi betrygge deg med at det er en naturlig lyd. Det er dessverre noen som er redde for kiropraktorbehandling fordi de feilaktig tror det er farlig eller gjør vondt. Det er utrolig sjeldent at det oppstår bivirkninger utover lokal ømhet og trøtthetsfølelse på behandlingsdagen ved behandling hos kiropraktor og det er ikke vanlig at det gjør vondt.

Etter korsrygg– og nakkesmerter er hodepine den tredje største plagen en kiropraktor ser. Effekten av behandling hos kiropraktor på migrene skjer ved å stimulere nervereseptorer med spesifikke korreksjoner av ledd. Forskning antyder at behandlingen hemmer smertesignaler via nervebaner til hodet som utløser migreneanfall. Videre oppfølging med trening og livsstilsendringer er også svært viktig. Dette for å redusere tilbakefall som ofte kan relateres til livsstil og stress i hverdagen. I tilfeller hvor annen behandlingsform vil være mer effektiv, vil kiropraktoren henvise deg til fysioterapi, osteopati, akupunktur eller massasje, som alle tilbys på Atlasklinikken.

Hodepinedagbok

Hodepinedagbok kan være et nyttig verktøy for både for deg, våre terapeuter, fastlegen og nevrologer. I tillegg til å fungere som et diagnostisk verktøy, vil den hjelpe alle parter i å se hvilken effekt behandlingen gir. Vi anbefaler derfor pasienter som oppsøker Atlasklinikken ved hodepineplager å benytte seg av hodepinedagbok.

Hodepinedagbok kartlegger nødvendig informasjon. Du kan enkelt laste ned hodepinedagboken elektronisk som app-utgave her, eller som papirformat i PDF-utgave her.

Atlasklinikken har tilknyttet seg kiropraktor som forsker på migrene

Atlasklinikken har tilknyttet seg kiropraktor og forsker på migrene og cervikogen hodepine. En viktig studie utført av vår kiropraktor, Aleksander Chaibi, tok for seg manuelle terapier for migrene hvor effekten av behandlingene ble sammenliknet opp mot forebyggende medikamentell behandling. Resultatene antyder at behandling hos kiropraktor kan ha like om ikke bedre effekt som forebyggende medikamentell behandling. For å laste ned hele artikkelen og andre artikler våre terapeuter har publisert, se vår forskningsseksjon, disse kan også lastes ned gratis på den vitenskapelige databasen Pubmed. Ønsker du mer informasjon om migrene kan du også lese om temaet på kiropraktorbloggen Vondt.