Krystallsyken er en av de vanligste årsakene til svimmelhet. Det er anslått at rundt 75 000 nordmenn rammes av krystallsyke i løpet av et år. Sykdommen er vanligere hos eldre og kvinner, men kan forekomme i alle aldre og begge kjønn. Fall og vridninger på hodet og nakke kan utløse krystallsyke.

Hva er krystallsyke?

Krystallsyken, som også blir kalt BPPV (benign paroksysmal posisjonsvertigo) er korte og kraftige anfall av svimmelhet som oftest forekommer når vedkommende legger seg ned, setter seg opp ellers snur seg i sengen. Anfallene er korte, vanligvis fra 10-20 sekunder, hvor kvalme og oppkast kan forkomme, samt ufrivillige raske øyebevegelser (nystagmus). Veldig ofte er man mindre svimmel i stående posisjon og når man går rundt.

I vårt indre øre ligger balanseorganet og labyrinten. Inne i labyrinten ligger sanseorganer som inneholder små kalsiumkarbonatkrystaller (otolitter) som i normale tilfeller sitter fast i en membran. Ved krystallsyke løsner disse otolittene og beveger seg i labyrinten som vil påvirke balanseorganet i forbindelse med hodebevegelser. Symptomene blir som oftest forverret når otolittene havner en del av labyrinten som kalles buegangene.

Hva kan Atlasklinikken gjøre for krystallsyke?

Våre kiropraktorer ved Atlasklinikken vil gjøre en grundig sykdomshistorie og undersøkelse av hele nervesystemet inkludert nakke og rygg for å utelukke andre mulige årsaker for svimmelhet. Nedsatt bevegelse i nakke, brystrygg og kjeve kan være direkte årsaker til svimmelhet som bør undersøkes hos en av våre kiropraktorer.

epley maneuverHvis det er en mistanke om krystallsyke vil våre kiropraktorer bekrefte diagnosen ved å gjøre en Dix-Hallpike test. Testen går ut på at kiropraktoren legger pasienten ned på ryggen, bøye hodet bakover og rotere hodet 45 grader mot en side og holde posisjonen i 30 sekunder. Testen blir repetert på samme måte til andre siden. Hvis denne testen utløser symptomene til en av sidene er testen positiv. Som oftest vil symptomene være mest påfallende de første 10-20 sekundene og så roe seg ned mot slutten av testen.

Slik foregår ofte behandling

Behandlingen for krystallsyke består i at kiropraktoren utfører en behandling som heter Epleys manøver. Etter at kiropraktoren har funnet hvilken side otolittene beveger seg ved hjelp av Dix-Hallpike testen, gjør kiropraktoren testen på ny, venter i 30 sekunder til symptomene roer seg ned. Deretter vrir kiropraktoren pasientens hode 90 grader mot den friske siden med en rolig kontrollert bevegelse, for så å vri hode ytterligere 90 grader mot den friske siden. Ved de siste 90 gradene vil kiropraktoren forklare pasienten at man må rotere hele kroppen over på den friske siden, for så å sette seg rolig opp.

45 graderBehandlingen er som oftest svært effektiv og pasienter blir normalt sett symptomfrie etter få behandlinger.

Etter behandlingen vil våre kiropraktorer anbefale at du ikke kjører selv hjem, unngå raske bevegelse med nakken og sove oppreist med overkroppen i 45 grader hevet enten i en stol eller bygge opp med puter i sengen i de kommende 48 timer.