I motsetning til de fleste andre hodepiner, er det først og fremst menn som får klasehodepine. Tilstanden er relativt sjelden. Klasehodepine er nok underdiagnostisert og/eller ofte forvekslet med migrene. Klasehodepine starter ofte i 20-30 års alderen, men kan forekomme i alle aldersgrupper.

Symptomer på klasehodepine

Klasehodepine karakteriseres av svært intense smerter som kommer i relativt korte anfall med varighet fra 15 minutter til 2-3 timer. Anfallene er ofte ledsaget av trang til å bevege seg. Mange pasienter vandrer hvileløst rundt under anfallet eller vrir seg urolig i sengen eller på sengekanten. Smerten er som regel lokalisert til området rundt eller bak det ene øyet, som under et anfall kan bli rødt. Andre kjennetegn kan være rennende øye og nese, svetteperler i panne, hevelse i øyelokk, nedad synkende øyelokk alt på samme side som hodepinen sitter. Kvalme og oppkast kan også forekomme. Anfallene har ofte en tendens til å komme på samme tid på døgnet, og svært mange pasienter med klasehodepine har anfall om natten. Behandling hos kiropraktor er lite dokumentert i litteraturen, men der medikamentell behandling svikter, er det trolig den beste ikke-medikamentelle behandlingsformen for denne hodepineformen.

Hvordan diagnostiserer en kiropraktor klasehodepine

Klasehodepine kan være vanskelig å diagnostisere og det er en kjent sak at det ofte tar mange år før pasienten blir riktig diagnostisert. Autorisert helsepersonell med god kunnskap om og erfaring på hodepine vil derfor være essensielt med tanke på å korte ned denne diagnosetiden. Atlasklinikken har tilknyttet seg kiropraktor og forsker på hodepine. Vi diagnostiserer og behandler effektivt! I tvilstilfeller vil Atlasklinikken som samarbeider med Akershus Universitetssykehus konfrontere symptomene dine med verdensledende forskere.

Hodepinedagbok

Hodepinedagbok kan være et nyttig verktøy for både for deg, våre terapeuter, fastlegen og nevrologer. I tillegg til å fungere som et diagnostisk verktøy, vil den hjelpe alle parter i å se hvilken effekt behandlingen gir. Vi anbefaler derfor pasienter som oppsøker Atlasklinikken ved hodepineplager å benytte seg av hodepinedagbok.

Hodepinedagbok kartlegger nødvendig informasjon. Du kan enkelt laste ned hodepinedagboken elektronisk som app-utgave her, eller som papirformat i PDF-utgave her.