Cervikogen hodepine skyldes feilfunksjoner i nakken som kan gi ensidig hodepine. Den har mange av de samme karakteristikkene som ved migrene og kan følgelig ofte være vanskelig å differensiere. En av forskjellene er at pasienter med cervikogen hodepine ikke responderer på medikamentell behandling. Det er også den hodepinetypen som forstås best og enklest behandles. Det er et syndrom og ingen sykdom. Forekomsten av cervikogen hodepine er vanskelig å anslå fordi tilstanden har mange ulike definisjoner, men anslagsvis har 15 % av Norges befolkning hodepine som stammer fra nakken. Det er fortsatt uklart om nakkeslengskader er en sentral årsak til denne type hodepine.

Hodepinedagbok

Hodepinedagbok kan være et nyttig verktøy for både for deg, våre terapeuter, fastlegen og nevrologer. I tillegg til å fungere som et diagnostisk verktøy, vil den hjelpe alle parter i å se hvilken effekt behandlingen gir. Vi anbefaler derfor pasienter som oppsøker Atlasklinikken ved hodepineplager å benytte seg av hodepinedagbok.

Hodepinedagbok kartlegger nødvendig informasjon. Du kan enkelt laste ned hodepinedagboken elektronisk som app-utgave her, eller som papirformat i PDF-utgave her.

Smertebildet ved cervikogen hodepine

Pasienter klager først og fremst over hodepine og i mindre grad over nakkesmerter. Hodepinen og nakkesmertene kan likevel fremprovoseres ved nakkebevegelser og/eller trykk på nakkestrukturer. Hodepinen er typisk lokalisert på én side, og oftest mest uttalt i bakhodet med utstråling mot øyet eller tinning, samt mot skulder og i arm. Noen få pasienter kan også oppleve typiske migrene symptomer som kvalme, oppkast og lyd-/lysskyhet som igjen gjøre det vanskelig å differensiere mellom migrene og cervikogen hodepine. Både migrene og cervikogen hodepine gir ofte ensidig hodepine, men cervikogen hodepine oppstår uten sideskift.

Effekten av behandling på cervikogen hodepine

Tidligere studier antyder at så mange som 1 million nordmenn har eller har hatt migrene, derimot ser vi at mange pasienter som er diagnostisert med migrene og ikke responderer på medikamentell behandling muligens kan ha cervikogen hodepine og følgelig bør få dette undersøkt og effektivt behandlet hos kiropraktor. Cervikogen hodepine er trolig den hodepineformen som responderer best ved behandling hos kiropraktor, ofte ser vi en markant effekt bare etter få behandlinger. Effekten av kiropraktorbehandling ble nylig avdekket i ny studie publisert av kiropraktor på Atlasklinikken. Den er også lett å diagnostisere for en erfaren hodepinespesialist som har god kunnskap om det Internasjonale Hodepine Klassifikasjonssystemet (IHS).

Kiropraktor på Atlasklinikken forsker på cervikogen hodepine

Atlasklinikken har tilknyttet seg kiropraktor Aleksander Chaibi som forsker på migrene og cervikogen hodepine. Nyere forskning viser svært god behandlingseffekt av behandling hos kiropraktor for cervikogen hodepine.