Kronikk i Dagens medisin om samarbeid i primærhelsetjenesten

Nyhet Dagens Medisin

To av våre kiropraktorer, Aleksander Chaibi og Pernille Irgens, har skrevet en kronikk i Dagens Medisin som omhandler muskel- og skjellettplager, og samarbeid i primærhelsetjenesten. Kronikken tar opp et vesentlig tema som omhandler samarbeid på tvers av profesjoner, og pasienten i fokus.

Les kronikken i sin helhet her!