Behandling hos kiropraktor er ofte forbundet med manipulasjon av ryggraden som kan beskrives som en skånsom, rask, passiv strekk av strukturene omkring et ledd. Dette medfører som regel en klikkelyd i forbindelse med at leddflatene separeres. Denne klikke lyden som kan høres ved en korreksjon av ryggen er frigjøring av gasser i leddet. Dette er helt ufarlig hvis utført av en kvalifisert kiropraktor.

En rekke nevrofysiologiske virkninger er forbundet med denne behandlingsformen. En manipulasjonsbehandling gir ofte en umiddelbar effekt. Stimuleringen som skjer ved en manipulasjon er rettet mot at nervereseptorer (mekanoreseptorer) aktiviseres og hemmer smerteimpulser (nociceptorer). Som nevnt overfor, jobber kiropraktorer hovedsakelig med nervesystemet.

Den 5-årige kiropraktor utdannelsen fokuserer for øvrig også på blant annet muskellidelser som strekkskader og triggerpunktbehandling med mer. I tillegg er det sterkt fokus på rehabilitering trening, kosthold og rådgiving. Forskning har vist ved flere anledninger at ledd-korreksjonsbehandling reduserer smerte samt øker smertetoleransen. Videre er det observert umiddelbare effekter på det autonome nervesystem som blodtrykksendringer, endringer i pupillediameter og hudtemperatur.

Kiropraktor på Atlasklinikken

En av kiropraktorene på Atlasklinikken er utdannet både kiropraktor og fysioterapeut, dette gir en unik kompetanse som få i Norge kan vise til. Vi baserer også vår behandling på vitenskap med dokumentert effekt, såkalt “evidence based practice”.