Første gang hos kiropraktor

Pasientens smerterapportering under den kliniske undersøkelsen er viktig. Som regel klarer en kiropraktor å kartlegge hvor smerten sitter og hvilke bevegelser som gir smerter i løpet av undersøkelsen hvis denne har sitt opphav i muskel-, skjelett eller nervesystemet. Dette sammen med en grundig anamnese (samtale) hvor sykehistorien kartlegges gir dette vår kiropraktor et godt grunnlag for å stille en funksjonsbasert arbeidsdiagnose som vil være grunnlaget for tilrettelegging og behandling med mål om å gjenopprette normal funksjon.

Skulle det vise seg at behandling hos kiropraktor ikke vil kunne hjelpe deg eller annen behandling er mer effektiv, vil vår kiropraktor som primærkontakt henvise deg til andre terapeuter eller til utvidende undersøkelser. Nettopp dette er en viktig del som primærkontakt. En kiropraktor har inngående kunnskap i diagnostisering og benytter en rekke ulike behandlingsmodaliteter og er følgelig bundet av kravet om faglig forsvarlighet, nettopp derfor skal du føle deg trygg på at den beste undersøkelsen og behandlingen blir iverksatt for dine plager.

En typisk førstegangskonsultasjon hos en av våre kiropraktorer inkluderer en grundig anamnese, fysisk undersøkelse og evaluering av eventuelle funn. Skulle funnene ikke samsvare med en typisk presentasjon, vil man anbefale ytterligere undersøkelser eller henvise til fastlegen. En arbeidsdiagnose blir eventuelt satt, som også inkluderer mulige differensialdiagnoser, og konservativ behandling blir deretter initiert. Prognosen evalueres kontinuerlig, og aktiv tilnærming fokuseres sammen med råd og veiledning for å ufarliggjøre plagene. Ved mangelfull respons, vil differensialdiagnosene fortløpende bli evaluert med muligheter for supplerende undersøkelser.

Atlasklinikken tilbyr tidvis kurs hvor de vanligste problemene med rygg- og nakkesmerter gjennomgåes. Kurset som er gratis, tar for seg mange andre temaer rettet mot din helse samt at vi viser illustative videoer og svarer på spørsmål. Vi oppfordrer våre pasienter samt andre til å delta her. Kontakt vår resepsjonist per telefon for påmeldelse.

Behandling hos kiropraktor

Behandling hos kiropraktor er ofte forbundet med ledd-korreksjoner av funksjonsforstyrrelser i ryggraden, også kalt ledd-låsning. Denne kan beskrives som en skånsom, rask, passiv strekk av strukturene omkring et ledd. Dette medfører som regel en klikkelyd (frigjøring av gass i leddet) i forbindelse med at leddflatene separeres. En rekke nevrofysiologiske virkninger er forbundet med denne spesifikke behandlingsteknikken som forklarer smertelindringen pasienter ofte opplever. Andre behandlingsmodaliteter våre kiropraktorer vil fokusere på inkluderer rehabiliterende og forebyggende tiltak i form av trening, kostholdsveiledning samt andre veiledende tiltak for å oppnå raskt resultat og unngå tilbakefall. Råd, veiledning, kunnskapsformidling og ikke minst, ufarliggjøring, er viktige faktorer for å kunne gjenerobre normal aktivitet. Kiropraktorene på Atlasklinikken som mange også er utdannet fysioterapeut, har dobbel autorisasjon som igjen betyr utvidet kunnskap om muskel- og skjelettplager. I tillegg har vi tilegnet oss kiropraktor som forskerhodepine og mer spesifikt migrene og cervikogen hodepine, samt kiropraktor som forsker på nakkeplager.

Behandler en kiropraktor andre områder enn nakke- og ryggsmerter

En kiropraktor behandler også andre deler av kroppen inkludert lidelser i skuldre, armer, hofter, knær og ankler samt gravide- og barnelidelser. I tillegg vet vi at kun 10% av nervesystemet har med smerte å gjøre, og derfor er smertelindring bare en liten del av de kliniske resultatene man kan oppnå hos en kiropraktor. Vi undersøker og behandler barn til godt voksne og eldre pasienter med eller uten beinskjørhet. Tilnærmingen er holistisk, dvs. vi ser kroppen under ett og streber etter å finne årsakssammenhengen mellom dine symptomer og kroppens funksjon.

Muskel- og skjelettplager, ofte forbundet med nakke og ryggplager, er den mest hyppigste og den klart største plagen i det norske samfunn. ”Plager flest og koster mest” heter i en rapport fra Nasjonalt Ryggnettverk. Kostnadene er enorme både for samfunnet og den enkelte; faktisk koster muskel- og skjelettplager samfunnet rundt 500 millioner hver dag. Og ved siden av psykiske lidelser er det hovedårsaken til at personer rammes av redusert livskvalitet. Bare i Norge har rundt 260 000 nakkeplager hver dag, mens over 400 000 nordmenn sliter med daglige korsryggsmerter.

Hvem oppsøker kiropraktor

Årlig utfører Norges 700 autoriserte kiropraktorer over 2.000.000 undersøkelser og behandlinger. Så mange som 75 % av alle vokse opplever smerter eller plager fra muskel- og skjelettsystemet i løpet av en måned og hvert år oppsøker mellom ca. 10% av befolkningen kiropraktor i følge Statistisk Sentralbyrås helseundersøkelser. Nyere studie har vist at så mange som 1 av 3 nordmenn oppsøker kiropraktor for muskel- og skjelettlidelser. En kan derfor trygt slå fast at kiropraktorene gjør en betydelig innsats og utgjør en stor og viktig del av helsetjenestetilbudet på dette området. Dette skulle bare mangle ettersom en kiropraktor er eneste autoriserte profesjon med like lang universitetsutdannelse som en lege. Som autorisert helsepersonell er man bundet av kravet til faglig forsvarlighet, slik det er beskrevet i helsepersonelloven.

Jeg har mange spørsmål om kiropraktorbehandling

Vi får daglig spørsmål som omhandler kiropraktorbehandling. I den forbindelse har vi utformet en spørsmål og svar seksjon som forhåpentligvis vil besvare alle dine spørsmål. Alle andre spørsmål kan kiropraktorene på Atlasklinikken trolig besvare ved henvendeler.

Visste du dette om kiropraktorer?

  • 5 år universitetsutdannelse pluss 1 år turnus
  • Primærkontakt i det norske helsevesen
  • Kiropraktorer og fysioterapeuter er de eneste manuelle behandlingsformer Helsedirektoratet har innvilget offentlig autorisasjon
  • Kan sykemelde
  • Kan henvise til røntgen, MR og CT undersøkelser
  • Kan henvise til spesialist, sykehus og fysioterapi