Atlasklinikken Bedrift – Bedriftssamarbeid

Vi tilbyr rask og effektiv behandling for din bedrift. Vi vil ha folk i jobb, ikke sykemeldt!

Nye tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser at syv av ti yrkesaktive har muskel- og skjelettplager i løpet av en måned. Dette koster samfunnet 255 milliarder kroner årlig, som følgelig utgjør en stor kostnad for mange norske bedrifter. Visste dere at:

 • Nye tall fra SINTEF viser at en arbeidstaker med én ukes sykefravær koster en bedrift i snitt kr. 13.000,-. Det betyr kr. 2.600,- per dag.
 • Muskel- og skjelettlidelser alene utgjør 46% av sykefraværet og 33% av uførepensjonen.
 • I snitt har en nordmann 16,1 sykemeldingsdager per år, og dette er eksklusiv egenmeldingsdager.
 • Forskning viser at rask tilgang til undersøkelser og behandling for personer med akutte og langvarige ryggplager reduserer sykefraværet med 35%.

Redusere sykefraværet!

Resultatene i SINTEF studien viser også at pasienter som har fått forebyggende behandling av kiropraktor har langt mindre risiko for tilbakefallende korsryggplager som fører til sykefravær, sammenlignet med behandling av andre helseaktører. Atlasklinikken kan hjelpe dere gjennom et proaktivt arbeid og tidlig intervensjon i form av rask behandling og forebyggende veiledning. Vi tilrettelegger for at den enkelte kan være i jobb eller komme tilbake til jobb så raskt som mulig. Samtidig utarbeides det dokumentasjon som arbeidsgiver kan bruke mot trygdekontoret. Målsettingen med Atlasklinikkens bedriftsavtale er å redusere sykefraværet og plagene til ansatte som lider av nerve-, muskel- og skjelettplager som ofte inkluderer kink i nakkenhodepinemigrene og ryggsmerter, samt å øke arbeidskapasiteten til de som ikke er sykemeldt til tross for kroniske plager. En bedriftsavtale med Atlasklinikken vil ivareta dine ansatte.

Vi tilbyr

 • Rabatt på alle behandlinger.
 • Undersøkelse hos kiropraktor, fysioterapeut, osteopat, akupunktør og/eller massør med behandling samme dag. Dette forutsetter at de ansatte er godt informert om behandlingstilbudet slik at de selv tar direkte kontakt når behovet oppstår.
 • Tilrettelagt tverrfaglig behandling for raskere og varige resultater.
 • Forebyggende veiledning, rehabilitering og ergonomisk kartlegging av arbeidsplassen.

Hvorfor velge Atlasklinikken?

 • Forebyggende tiltak er vesentlig for god bedriftshelsetjeneste.  Våre behandlere har bred og langvarig erfaring innen muskel- og skjelettplager og står klare for å hjelpe din bedrift.
 • Våre behandlere har fokus på tverrfaglig kompetanse, kunnskap og resultater.
 • Vi har avtale med alle de store forsikringsselskapene som tilbyr helseforsikring.
 • Vi har klinikker i Oslo, Bergen og Sandnes/Stavanger med enkel tilgang til offentlige transportmidler.
 • Forholdene er tilrettelagt med moderne behandlingsbenker og deres ansatte vil få en bedre total opplevelse.
 • For bedrifter uten helseforsikring tilbyr vi om ønskelig fakturering per måned. Alternativt har vi andre avtaler der bedriften subsidierer deler av eller hele behandlingen.
 • Vi stiller gjerne opp for å informere ytterligere om våre tilbud samt imøtekomme deres interesser for en tilpasset bedriftsavtale og oppfordrer deres bedrift til å ta kontakt skulle dette være av interesse.

Referanse

Cifuentes M, Willetts J, Wasiak R. Health maintenance care in work-related low back pain and its association with disability recurrence. J Occup Environ Med. 2011 Apr;53(4):396-404.