Innen akupunkturfaget sees mennesket som en helhet. Et psykisk fenomen som for eksempel en emosjon, vil alltid forstås som en del av det fysiske mennesket. Kort sagt finnes det ikke et tydelig skille mellom det psykiske og det fysiske innen kinesisk medisin.

Historien bak akupunktur

Akupunkturfaget bygger på erfaringer som er gjort over minst 2000 år. Den første kjente teksten som beskriver akupunktur, Den Gule Keisers Klassiker om Indremedisin, eller Huang Di Nei Jing, er nedskrevet i perioden rundt begynnelsen av vår tidsregning. Akupunkturfaget bygger på en omfattende teori som omhandler anatomi, fysiologi, årsaker til sykdom (etiologi), og forskjellige behandlingsstrategier.

Teorien bak akupunktur

Det er tre hovedteorier om hvordan kroppen fungerer i Tradisjonell Kinesisk Medisin, meridianteorien, organlæren og modellen om de 5 elementer. Dette er begrepsapparater som setter fenomener i kroppen i sammenheng og gir et utgangspunkt for å behandle en rekke tilstander. Meridianteorien beskriver hvordan meridianene flyter i kroppen, og de er grunnlaget for å forstå hvorfor et punkt har visse egenskaper eller funksjoner. Punktene ligger langs meridianene som perler på en snor. Som regel er det slik at punktene i en ende av en meridian har effekt på den andre enden av meridianen. Derfor behandles for eksempel hodepine ofte med punkter på hender og føtter. Meridianene kan forstås som akupunkturfagets anatomi. De kan også sammenlignes med nervesystemet og blodomløpet. Akupunkturpunktene ligger på spesielle steder langs meridianen, og det har lenge vært forsøkt å forske på akupunkturpunktene. Et av de tydeligste funnene er at nåler satt i akupunkturpunkter har en annen effekt enn nåler satt andre steder. Med andre ord er presis lokalisering av punktene avgjørende for effekten av behandlingen.

Organlæren – Akupunkturens fysiologi

Den andre hovedteorien i akupunkturfaget er organlæren. Denne beskriver hvordan menneskets indre organer fungerer og samhandler for å holde kroppen frisk. Slik kan organlæren sammenlignes med fysiologi. Organene er hovedsakelig beskrevet i form av ulike funksjoner, i motsetning til biomedisin som ofte tar utgangspunkt i anatomien når organene beskrives. Derfor skilles det mellom de fysiologiske organene og akupunkturorganene. De har like navn, men på norsk brukes en del engelske begreper for å tydeliggjøre denne forskjellen. For eksempel er det ikke noe galt med hjertet til en pasient når akupunktøren sier at de har et svakt Heart (HT), men det kan være relatert til pasientens søvnproblemer som i følge akupunkturen påvirkes av HT. I de ulike organene produseres og oppbevares det som kalles Vitale substanser. De fem Vitale substanser er Qi (energi), Blood, Essens (Jing), Kroppsvæsker (Jinye) og Sinnet (Shen). Et annet eksempel på hvordan Organene påvirker ulike tilstander i kroppen er hodepine. De fleste smerter er relatert til Leveren (LR), siden dens viktigste oppgave er å sørge for fri flyt og at alle prosesser skjer slik som de skal i kroppen. Hvis LR ikke fungerer optimalt kan dette være relatert til stress og andre undertrykte følelser, og dette kan igjen hindre LR i å utføre sine oppgaver optimalt, slik at det oppstår stagnasjoner. Et gammelt kinesisk ordtak sier: Der det er stagnasjon er det smerte; ingen stagnasjon, ingen smerte. I hodepine kan det være andre organer som også spiller inn, men hvis hodepinen er pulserende og ensidig, er dette typisk for hvordan Leveren (LR) kan være årsaken til plagene. En hodepine i bakhodet med en tom fornemmelse i hodet, gjerne også med lett svimmelhet, vil indikere at Kidney (KI) er grunnen. En hodepine som karakteriseres av en tung fornemmelse i hodet, at hodet føles som om det er fylt med bomull og selve smerten er mer murrende eller verkende, er Spleen (SP) den mest sannsynlige kandidaten.

Modellen om de 5 elementer

5-elementmodellen er et supplement til Organlæren i forhold til hvordan organene og relaterte fenomener i kroppen hører sammen og påvirkes av hverandre. De 5 elementer er Tre, Ild, Jord, Metall og Vann. Modellen beskriver hvordan elementene nærer og understøtter hverandre, men også hvordan de kan angripe hverandre. Det typiske er at ”Bestemor angriper Barnebarnet”, for eksempel at LR angriper SP. Dette er typisk fenomen i fordøyelsesplager, der stress, undertrykte følelser og mindre enn optimalt kosthold kan føre til plager som diaré, magesmerter og oppblåsthet. 5-elementmodellen gir også innsikt i de forskjellige personlighetstypene, som kan være en beskrivelse for hvordan akkurat din kropp fungerer, hvilke ubalanser og sykdommer du tenderer mot og hvordan du skal leve for å holde deg frisk og i balanse.