Angst er en følelse av frykt eller redsel som reaksjon på en tilstand eller situasjon som oppleves som farlig eller truende. Dette er det naturlige uttrykket for angst, at du blir redd når du utsettes for en farlig situasjon som kan forhindre at du setter deg selv i ytterligere fare. Angstopplevelsen kan bli betegnet som sykelig hvis angsten utløses lettere enn vanlig, eller hvis angsten er tydelig overdreven eller urimelig sterk i forhold til den gitte situasjonen. Det er relativt vanlig å søke legehjelp for angstsymptomer, og rundt 20 % av oss vil få en eller annen angsttilstand i løpet av livet.

Symptomer

Hovedsymptomet på angst er en følelse av frykt eller redsel som kan beskrives som overdreven eller irrasjonell i forhold til den gitte situasjonen. Det kan også oppleves andre mentale symptomer slik som at man er overdrevent nervøs eller at man skvetter lett. Kroppslige reaksjoner og symptomer kan være fremtredende. Det vanligste er symptomer som hjertebank, skjelving og spontan svette. I tillegg kan man oppleve svimmelhet, kalde hender og føtter eller varmefølelse. Ved akutte angstanfall som for eksempel ved panikkangst, er det vanligere å oppleve pustebesvær og i noen tilfeller kan man besvime.

Det er viktig å vite at overnevnte symptomer kan være tegn på underliggende sykdom, spesielt hvis symptomene er vedvarende og progressive. Det anbefales derfor å få utelukket underliggende sykdom i primærhelsetjenesten i forkant av akupunkturbehandlingen, da gjerne hos din fastlege.

Akupunktur og angst

Akupunktur anses som en lindrende og mild metode for å påvirke psyken og dempe milde og moderate symptomer på angst og depresjon. Det er lange tradisjoner for å behandle psykiske reaksjoner med akupunktur. I akupunkturen ses mennesket som en helhet, og det vektlegges hvordan kroppen påvirker psyken og hvordan psyken påvirker kroppen i diagnose og behandling. Følelser ses ikke som sykdom, men hvis den emosjonelle påvirkningen vedvarer over lang tid eller den er spesielt sterk ser vi i praksis at dette kan gi konsekvenser på sikt, også på kroppen. Derfor kan emosjonelle symptomer være uttrykk for ubalanse i visse funksjoner i kroppen, men de emosjonelle symptomene kan også være årsaken.

Formålet med behandlingen er å stabilisere humør og sinn, samt å behandle underliggende ubalanser. Hvis du går i behandling hos psykiater eller psykolog er det ønskelig at akupunktøren får din tillatelse til å samarbeide med vedkommende, siden akupunktur ofte blir gitt som en tilleggsbehandling til medikamenter eller samtaleterapi. Det er vanligere å behandle mildere angsttilstander med akupunktur, ofte som støttebehandling til medikamenter og samtaleterapi.