Psykiske plager er i stadig økning og har vært det de siste tiårene. Det er uvisst om økningen i psykiske lidelser skyldes økt forekomst eller økt synlighet. Sammen med muskel- og skjelettlidelser er de en del av de ikke-dødelige sammensatte helseproblemene som karakteriseres av plagsomme og utbredte symptomer og funksjonsinnskrenkninger. De to gruppene er delvis overlappende og mange tilfeller er vanskelige å klassifisere med tradisjonelle skolemedisinske diagnoser. Et annet problem er at effektive behandlingstilbud for disse diagnosene er begrenset.

De psykiske lidelsene og muskel- og skjelettlidelsene blir ofte kalt ”samsykdommer” fordi det virker som om mye av problematikken og årsaken gjenspeiler vansker i samliv, samfunn og samarbeidsforhold. De definitive årsakene er imidlertid komplekse og i stor grad individuelle i hvert tilfelle og mange mener at det fremdeles vites for lite om disse tilstandene.

Hva er psykiske plager?

Psykiske plager er et samlebegrep for alt som har med det mentale og emosjonelle å gjøre som gir oss helseplager. De mest brukte begrepene er angst, depresjon og psykosomatiske symptomer, eller stress som er vanligere i dagligtalen.

Hovedsymptomet på angst er en følelse av frykt eller redsel som kan beskrives som overdreven eller irrasjonell i forhold til den gitte situasjonen. I tillegg kan man oppleve å skvette lett, nervøsitet, hjertebank, skjelving, spontan svette, svimmelhet, kalde hender og føtter eller varmefølelse. Man kan oppleve pustebesvær, eller å besvime i enkelte tilfeller.

Depresjon er en tilstand som preges av nedstemthet, tap av interesse og lyst, samt redusert energi og utholdenhet som hovedsymptomer. Andre symptomer er skyldfølelse og dårlig samvittighet, mindreverdighetstanker og dårlig selvtillit, selvmordstanker og konsentrasjonsvansker. Mer fysiske symptomer som rastløshet, uro, oppspilthet, søvnforstyrrelser, nedsatt appetitt eller vekttap er heller ikke uvanlig.

Stress brukes av mange til å forklare plager de har som de ikke skjønner årsaken til. Begrepet i seg selv er ganske vanskelig å definere. Det handler mye om overbelastning enten emosjonelt, mentalt eller fysisk. Noen tåler mye stress, mens hos andre skal det mindre til før det kan gi utslag i helseplager. Noen kan ha kroniske plager som de merker er verre ved stress, og det kan være en stor sammenheng med muskel- og skjelettplager.

Hvordan anses psykiske plager i akupunkturen

Det er lange tradisjoner for behandling av psykiske plager med akupunktur. I akupunkturen ses mennesket som en helhet, og det vektlegges hvordan kroppen påvirker psyken og hvordan psyken påvirker kroppen i diagnose og behandling. Følelser ses ikke som sykdom, men hvis den emosjonelle påvirkningen vedvarer over lang tid eller den er spesielt sterk ser vi i praksis at dette kan gi konsekvenser på sikt, også på kroppen. Derfor kan emosjonelle symptomer være uttrykk for ubalanse i visse funksjoner i kroppen, men de emosjonelle symptomene kan også være årsaken.

Behandling

Formålet med behandlingen er å stabilisere humør og sinn, samt å behandle underliggende ubalanser. Hvis du går i behandling hos psykiater eller psykolog er det ønskelig at akupunktøren får din tillatelse til å samarbeide med spesialisten, ettersom at akupunktur kan fungere som et tillegg til medikamenter og/eller samtaleterapi. Ved psykiske plager benyttes sjeldent akupunktur alene, men heller som et tillegg til medikamenter og/eller samtaleterapi. Ved alvorlige symptomer bør man alltid oppsøke lege for å utelukke underliggende sykdom. Skulle pasientene oppsøke akupunktør som førstelinje, vil våre akupunktører, ved behov, og hvis symptomene avviker fra normalen, enten henvise direkte til fastlegen, eller konsultere kollegaer på klinikken for å avklare om pasienten bør oppsøke fastlegen sin for å avklare at det ikke foreligger underliggende medisinsk årsak til plagen.