Akupunktørene på Atlasklinikken har mye erfaring med behandling av migrene. Gjerne i samarbeid med kiropraktorene som arbeider på Atlasklinikken, som for øvrig forsker på hodepine og svimmelhetslidelser gjennom en doktorgrad på Akershus Universitetssykehus.

Hva er migrene?

Studier antyder at folk med migrene har lavere nivå av serotonin i hjernen under et anfall som gjør at blodårene utvider seg. Forskning viser at det er en forbigående svekkelse i hastigheten på nervesignaler som gjør blodgjennomstrømmingen ujevn. Det er da antatt at det er årsaken til hodepinen. Smerten er som regel ensidig, men kan skifte side under anfallet. Mellom anfallene er pasienten gjerne uten symptomer og et anfall kan vare fra timer til flere døgn. Plagene kan bli så ubehagelige at det kan hindre personen å gjøre hverdagslige gjøremål.

Symptomer

Mange assosierer migrene med hodepine, men det kan også være følgetilstander som kvalme, oppkast, lys og lyd ømfintlighet samt tale- eller synsforstyrrelser som kan komme i forkant av selve hodepinen. De som har migrene kan også ha aura som kan presenteres som en rekke ulike symptomer i forkant av hodepinen, gjerne en halvtime til en times tid før. Aura er de forstyrrelsene som påvirker sansene, som for eksempel syn, hørsel eller tale. Det kan også oppstå kvalme eller oppkast. Som regel er hodepinen ensidig med en sterk pulserende karakter med varighet fra 4-72 timer.

Symptomer relatert til migrene er som regel diagnostisert hos fastlegen, og migrenesymptomene er da kjent for pasienten. Akupunkturbehandlingen vil da rette seg inn som et forebyggende behandlingsalternativ. På generelt grunnlag, uavhengig av behandlingsmodalitet, så anbefaler Atlasklinikken at ny og progressiv hodepine, og spesielt i relasjon til nakkesmerter og/eller utslett, undersøkes ved legevakten da dette er klare tegn på underliggende sykdom.

Hvem får migrene?

Flere kvinner enn menn får migrene og det er ofte arvelig. Kvinner med migrene kan ofte bli verre i forbindelse med menstruasjon eller ved bruk av p-piller. Det er vanlig at migrenen starter i puberteten og det er sjeldent at man debuterer etter 35 års alder. Hyppigheten av anfallene øker mot 40 årsalderen, for så å avta. Migrene har noen spesielle symptomer som skiller seg fra hodepine disse kan kartlegges ved hjelp av noe som kalles PIN koden. P står for Photophopia, I står for Indisposed og N står for Nausea. Dersom du svarer ja på 2 av disse 3 spørsmålene er det over 90% sannsynlighet for at du har migrene.

Migrene og akupunktur

Akupunktur benytter en helhetlig tilnærmingsform som gjør at man kan finne en potensiell underliggende trigger til migrenen og derav behandle denne. Akupunktur som behandlingsform er svært stressreduserende. Man stikker tynne, sterile nåler på utvalgte punkter og setter gjerne på rolig musikk slik at det gir rom for avslapning. Akupunktur bruker i tillegg en modell i behandlingsformen som kan hjelpe til å bevisstgjøre pasienten. Bevisstgjøring er en effektiv metode man kan bruke slik at pasienten mestrer stress mer optimalt og dermed unngår flere migreneanfall.

Råd og veiledning

Mange pasienter som opplever migrene kjenner til hva som gjør at anfallene utløses og unngår derfor disse triggerne. Dersom du enda ikke har klart å kartlegge potensielle triggere kan det være lurt å notere ned hendelser, matvarer og lignende før anfallet for å se etter en sammenheng. I tillegg anbefales stressmestring som yoga eller akupunktur. De vanlige faktorene som å opprettholde en god balanse når det gjelder søvn, kosthold og trening, samt å unngå koffein og alkohol er å anbefale.