Forekomsten av hodepine er omfattende, og det er antatt at rundt 80% av befolkningen har hatt hodepine i løpet av det siste året. Av disse anslås det at rundt 5% opplever hodepine en eller flere ganger i uken.

Årsaker til hodepine

Årsakene til hodepine varierer, men spenningshodepine, eller tensjonshodepine, er den vanligste og skyldes stramme muskler i nakke og skulderregionen. Man ser gjerne en mental komponent til plagen som også alene kan være årsaken. Bekymringer, stress, mistrivsel på arbeidsplassen, undertrykt sinne og frustrasjoner, samt andre ubearbeidede følelser kan påvirke oss i mye større grad enn det vi tror. Tensjonshodepine kan både være konstant eller komme i perioder. Den beskrives ofte som klemmende, trykkende eller pressende og kan sitte i pannen, tinningen eller nakken. Migrene er en annen vanlig form for hodepine. Hodepine kan også oppstå sammen med andre tilstander som bihulebetennelsenelse og høyt blodtrykk, i tillegg til de fleste febersykdommer og infeksjoner. I under 1% av tilfellene som søker hjelp hos en allmennlege gir utredningen resultat i en sykdom. Hodepine er derfor stort sett ufarlig, men kan allikevel påvirke livskvaliteten svært negativt.

Symptomer relatert til hodepineplager er som regel diagnostisert hos fastlegen, og symptomene er da kjent for pasienten. Akupunkturbehandlingen vil da rette seg inn som et forebyggende behandlingsalternativ. På generelt grunnlag, uavhengig av behandlingsmodalitet, så anbefaler Atlasklinikken at ny og progressiv hodepine, og spesielt i relasjon til nakkesmerter og/eller utslett, undersøkes ved legevakten da dette er klare tegn på underliggende sykdom.

Akupunktur og hodepine

Innenfor akupunkturen har vi en annen inndeling av hodepinen enn den kjent i vestlig medisin. Vi diagnostiserer ut i fra hvor hodepinen sitter, hvordan den kjennes ut og hva som gjør den bedre eller verre. Hvor hodepinen er lokalisert i hodet har betydning for hvilke punkter vi velger på hender og føtter for å drenere den meridianen som er blokkert. Smertekarakteren og hva som gjør smerten bedre eller verre peker i retning av hvilken underliggende ubalanse som gjør at hodepinen oppstår sett ut i fra kinesisk medisin. I akupunktur ser vi at det alltid er en stagnasjon, eller blokkering, som skaper smerten. Undertrykte følelser, stress, frustrasjoner og bekymringer er store bidragsytere til stagnasjoner og blokkeringer i kroppen.

Akupunktur bruker flere verktøy eller nåleteknikker for å påvirke hodepine. Hos mange av oss setter stress seg i musklene mellom skulder og nakke. For å påvirke disse bruker vi ofte triggerpunktnåling, der vi setter nåler i muskulaturen for å avspenne den. Dette har ofte god effekt på kroniske hodepiner, og kan avverge et hodepineanfall som er på vei. I tillegg vil vi velge punkter på hender og føtter for å tømme meridianen som er blokkert slik at den kan gjenoppnå en normal flyt. En faktor ved akupunkturbehandling er at nålene kan øke blodgjennomstrømningen. Akupunkturen kan redusere smertesignaler som sendes til hjernen og øke mengden av smertelindrende endorfiner som utskilles, og gjennom dette redusere smerte.

Akupunktur er kjent av mange for sine stresslindrende og avslappende effekter. Dette er viktig i tilstander som gir hodepine, siden akupunkturen vil kunne bidra til å redusere stress i tillegg til stramme muskler som er skapt av stress. Akupunktøren vil og se om det er mulig å forebygge gjennom råd og veiledning om fysisk aktivitet, kosthold og stressreduksjon. Mange som oppsøker hjelp hos oss rapporterer at de får lindring av smerter, og at de føler seg mindre spent.

Råd og veiledning

Følg med på hva du gjør før du merker at du får hodepine. Er det sånn at den alltid kommer i stressende perioder, med klamt vær, eller etter alkoholinntak? Hva kan du gjøre for å gjøre den bedre selv? Blir den bedre av aktivitet eller hvile? Dette er viktig informasjon for deg og for akupunktøren. Det vil gi deg en pekepinn på hva du kan gjøre selv for å unngå plagene dine, og det gir akupunktøren hjelp i å stille diagnose.