Hva er mannlig infertilitet?

Infertilitet er en tilstand hvor man har nedsatt evne til befruktning og lage barn. Medisinsk defineres tilstanden ut i fra at man som par ikke har blitt gravid etter å ha forsøkt i minst ett år. Forekomsten ligger rundt 15% av alle par og det anslås at mellom en tredjedel og halvparten av tilfellene skyldes nedsatt sædkvalitet, med andre ord at problemet ligger hos mannen. Undersøkelser har vist at konsentrasjonen av sædceller hos menn har sunket kraftig de siste 50 årene. Dermed har tiden det tar for et par å bli gravid økt, og flere par enn tidligere faller inn under kategorien infertilitet ut i fra den medisinske definisjonen. På grunn av dette blir betegnelsen subfertilitet brukt i økende grad, som betyr at befruktningsevnen er nedsatt heller enn borte.

De fleste pasienter som kommer til akupunktør for denne type plager, har ofte vært hos fastlegen i forkant og/eller prøvd andre behandlingsformer. Fastlegen har da naturligvis avklart at plagen ikke er relatert til underliggende medisinsk sykdom, og i mange tilfeller konkludert med at plagen er uten kjent årsak. Likevel er det viktig å få avklart dette i forkant av akupunkturbehandling. Akupunktøren vil som regel henvise tilbake til fastlegen skulle ytterligere informasjon dukke opp under behandlingsserien, og våre akupunktører jobber kontinuerlig med tett relasjonsbygging inn mot primærhelsetjenesten.

Årsaker

Flere tilstander kan påvirke befruktningsevnen negativt hos menn. Man finner ingen medisinsk årsak i rundt halvparten av tilfellene. Årebrokk, eller varikocele, er en vanlig årsak, der en eller flere vener til pungen er utvidet. Dette kan heve temperaturen i pungen og vil følgelig drepe sædceller, som er avhengige av en temperatur på et par grader celsius lavere enn resten av kroppen. Blokkering av sædlederen kan også gi infertilitet, enten etter en steriliseringsoperasjon eller andre tilstander som for eksempel en betennelse eller traume mot pungen. Dårlig timing av samleie er en faktor i enkelte tilfeller, der paret ikke har nok samleie ved eggløsning.

Normalt vil en stor mengde av alle sædceller være deformerte eller ikke svømme godt nok. Infertilitet kan også komme av at mengden normalt fungerende sædceller er for lav, ikke bare det totale antallet. Dette er forklaringen hos rundt en åttendedel av infertile menn.

Mannlig infertilitet og akupunktur

Plager forbindelse med reproduksjon kan være et sensitivt tema for mange, og som ved alle behandlinger på Atlasklinikken behandles alle opplysninger konfidensielt. I akupunkturbehandlingen benyttes tynne nåler som settes i akupunkturpunkter som er relevante for dine plager. Det finnes ikke punkter i kjønnsorganer eller i umiddelbar nærhet av disse. Typiske punkter som stimuleres med nåler er i underkant av navlen, i hodet, nederst på leggene og i korsryggen. Du vil også alltid beholde undertøyet på. Akupunktur er ansett som en smertefri måte å lindre plager med reproduksjon, og med svært få bivirkninger sammenlignet med andre behandlingsformer.

Når du kommer til behandling på Atlasklinikken vil akupunktøren først prate med deg om plagene dine og gjøre undersøkelser for å stille en akupunkturdiagnose. Deretter vil du få behandling, der du ligger og slapper av alene i et rom med nålene i 20-30 minutter. I forskningssammenheng er det vanlig å gi rundt 10 behandlinger. Noen vil trenge færre, og andre vil trenge flere behandlinger, avhengig av individuelle forskjeller, hvor lenge tilstanden har vart og hvordan din respons er på behandling.

Råd og veiledning

Det er flere ting man kan gjøre selv for å bedre fruktbarheten og sædcellenes helse. For det første er det å anbefale å holde seg i god fysisk form for å sørge for god sirkulasjon i underlivet. Samtidig gjelder det å ikke bruke for trange bukser og for trangt undertøy, da dette kan hindre sirkulasjon. Trange forhold kan også øke temperaturen i testiklene, som nevnt over vil dette gi lite optimale forhold for sædcelleproduksjon. Det er observert høyere forekomst av underlivsproblemer hos syklister – velg derfor andre mosjonsformer eller seter som ikke lager like mye press som tradisjonelle sykkelseter. Enkelte kostholdsendringer kan være anbefalt. Røyking og et høyt alkoholkonsum har lenge vært vist å være bidragsgivende faktorer i nedsatt fertilitet.