Mange av oss kan føle seg slitne i hverdagen. Vi lever under et konstant press om å prestere på mange plan, og det er mange kompromisser som skal gjøres over de begrensede ressursene vi har til rådighet. Lavt energinivå er et vidt begrep som spenner overalt fra kronisk utmattelse, og potensielt alvorlig sykdom, til hverdagslig slitenhet. Mange pasienter forteller at de har et bedre energinivå som en bonus av akupunkturbehandling, uavhengig av hva de kommer til behandling for.

Hvordan ser akupunkturen på energi og energiproduksjon?

Akupunkturens hovedfokus er alltid balanse. I forhold til energinivået er det snakk om balanse mellom hvile og aktivitet. Med alle kravene det moderne livet stiller til enkeltindividet er det lett å bli revet med og etterstrebe en urealistisk perfeksjon på for mange områder. Det er viktig å lytte til kroppen når den sier i fra om at arbeidsmengden er for stor, og sørge for at kroppen får det den trenger for å hente seg inn. Overarbeid, det vil si å jobbe lange timer uten tilstrekkelig hvile, er en av de hyppigste årsakene til sykelighet og ubalanse i følge akupunkturen.

Kroppens energiproduksjon har tre faktorer innen akupunktur. Den første er hva vi spiser. For å bygge en sterk og sunn kropp og sørge for overskudd er det viktig å spise nok, og å spise næringsrik mat. Videre må fordøyelsen fungere slik at næringsopptaket er optimalt. Den andre faktoren er luften vi puster. Vi er avhengige av frisk luft for å føle oss opplagte og kvikke. Mange kan kjenne seg igjen i å bli slappe og ukonsentrerte hvis de oppholder seg i et rom med ”dårlig” luft. Den tredje faktoren har med genetikk og arv å gjøre. Denne har man mindre mulighet til å påvirke. Men vi har stor mulighet til å påvirke egen helse og energinivået gjennom de to første faktorene, pusting og kosthold.

Akupunktur kan ikke gjøre noe med genetikken din, men den kan brukes til å øke energiproduksjonen gjennom bedre opptak av næring fra mat og å lette pusten.

ME/CFS

ME eller kronisk utmattelse er en tilstand som er mye omdiskutert. I de faglige miljøene har det lenge vært diskutert om årsakene og tilstanden i seg selv er hovedsakelig fysisk eller psykisk. Mange pasienter har lidd under denne uoverensstemmelsen da mange tidligere har hatt et negativt syn på psykiske plager som ikke like reelle som fysiske. Kan man ikke bare ta seg sammen – har mange tenkt. Kronisk utmattelse kan være en svært invalidiserende sykdom som kan vare i mange år, men det er ikke alltid like lett å se på pasienten at de er syke. En av de mest anerkjente teoriene på området foreslår at årsaken er at nervesystemet har hengt seg opp i en stress-respons. Dette vil til slutt tappe kroppen for ressurser, og siden nervesystemet har “hengt seg opp”, klarer det ikke å vende tilbake til situasjonen der kroppen restituerer og reparerer optimalt. Det er også en del nyere forskning på området som muligens har funnet større endringer fysiologisk.

Innen akupunkturen ses et mye mindre skille mellom det psykiske og det fysiske enn tradisjonell skolemedisin. Det psykiske og det fysiske ses i mye større grad som en helhet, der begge deler kan påvirke hverandre og ubalanse eller overbelastning av psyken eller fysikken kan gi ubalanse og symptomer i den andre. Blant annet derfor har mange kronisk utmattede benyttet seg av akupunktur for sine plager. Noen opplever en bedring, mens andre opplever at de “holdes flytende”. Det er vanskelig å forutse en prognose siden sykdommen kan vare så lenge, men ut ifra akupunkturdiagnosen, er det mulig å si noe om det er ansett som lettere å behandle eller vanskeligere. Akupunkturdiagnoser skiller seg fra skolemedisinske ved at en skolemedisinsk sykdom kan tilsvare flere akupunkturdiagnoser, avhengig av andre symptomer du har i tillegg til hovedplagen din. Det er også et uttrykk for hvordan tilstanden din har oppstått og hvilken mekanisme som ligger bak ifølge akupunkturens fagspråk.

Ved alvorlige symptomer eller mistanke om ME/CFS bør man alltid oppsøke lege for å utelukke alvorlig sykdom, og for å få stilt riktig diagnose. Skulle pasienten oppsøke akupunktør som førstelinje, vil våre akupunktører, ved behov, og hvis symptomene avviker fra normalen, enten henvise direkte til fastlegen, eller konsultere kollegaer på klinikken for å avklare om pasienten bør oppsøke fastlegen sin for å avklare at det ikke foreligger underliggende medisinsk årsak til plagen.