Svangerskapet kan være en krevende tid. Mange har plager som forstyrrer en tid der kroppen trenger ro for å nære det voksende barnet. Forskjellige plager kan også hindre i å kjenne på den forventningsfulle gleden over det nye som skal komme, enten om det er det første barnet, eller om man har andre barn fra før av.

Svangerskapet deles inn i flere faser. Den første fasen, som mange ikke er klar over, er fasen fra befruktning til første uteblitte menstruasjon, lutealfasen. Her skjer befruktningen, celledelingen starter, det befruktede egget vandrer gjennom egglederen til livmoren og fester seg til livmorveggen som har brukt tiden siden forrige menstruasjon til å bygge seg opp til å ta imot et potensielt befruktet egg. Videre starter første trimester, den fasen der de fleste av organene til barnet vokser frem. Morkaken modnes og sørger for næring fra morens blod til barnet. Andre trimester starter i uke 12, og er en viktig periode for vekst. Den siste modningen foregår i tredje trimester som varer fra uke 24 til fødsel rundt uke 40. Det er vanlig for førstegangsfødende å gå over termin, mens de som har født tidligere tenderer til å føde litt før termin.

Plager i svangerskapet

Det er mange ulike plager som er vanlige i løpet av svangerskapet. Noen er vanligere tidlig i svangerskapet slik som kvalme og oppkast, mens for eksempel ryggsmerter og bekkensmerter blir vanligere senere med økende vekt foran på magen. I tillegg til disse vanlige plagene er det mange som opplever søvnplager, uro, sure oppstøt, blødninger, truende abort, smerter i ribbene, åreknuter, hemoroider, vaginale åreknuter, kløe i svangerskapet, anemi, vannansamlinger og hovenhet, svangerskapsdiabetes, depresjon og angst. Noen har også for lite fostervann, og fostre som har sen vekst.

Det er viktig å vite at overnevnte symptomer kan være tegn på underliggende sykdom, spesielt hvis symptomene er vedvarende og progressive. Det anbefales derfor å få utelukket underliggende sykdom i primærhelsetjenesten i forkant av akupunkturbehandlingen, da gjerne hos din fastlege.

Akupunkturbehandling av gravide

Gravide kan trygt behandles med akupunktur i alle faser av svangerskapet. Akupunktørene på Atlasklinikken er godt utdannet innenfor dette området.

Lutealfase og første trimester

I lutealfasen befruktes egget, og det befruktede egget skal feste seg i livmorveggen. Det viser seg at stress har negativ effekt på denne prosessen. Akupunktur er kjent av mange for å dempe og lindre stress og gi bedre søvnkvalitet, som er viktig for at egget skal feste seg og graviditeten skal fortsette. I de første 12 ukene av svangerskapet er det vanlig å oppleve kvalme, og noen plages av oppkast. Akupunktur er en trygg måte å behandle dette på.

Andre trimester

I andre trimester vokser magen seg større og denne forandringen kan gi smerter i rygg og bekken. Dette er en av tilstandene som akupunktur er mest kjent for å behandle. I tillegg kan det voksende barnet presse på andre organer. Dette kan gi smerter i ribbene og sure oppstøt, som akupunktur kan hjelpe til å dempe. Andre tilstander som kommer med forandringene i kroppen er hemoroider, åreknuter og vaginale åreknuter.

Tredje trimester

Mange av lidelsene som man opplever i tredje trimester er like som de man opplever i andre trimester, men de kan være verre på grunn av at barnet og magen blir stadig større. Mange plager under graviditet er resultat av dette, det mest typiske er rygg- og bekkensmerter. I tillegg kan akupunktur behandle hovenhet, kløe, søvnforstyrrelser, stress og uro. Akupunktur kan være en støttebehandling for lidelser som svangerskapsdiabetes og i noen tilfeller kan akupunktur være behjelpelig ved svekket fostervekst. Akupunktur er også kjent for å kunne snu fosteret hvis det ligger i en ugunstig stilling.

Modningsakupunktur

Modningsakupunktur eller fødselsforberedende akupunktur har som formål å forberede kroppen til fødsel. Jordmødre erfarer at de kvinnene som har fått fødselsforberedende akupunktur som regel har færre komplikasjoner, noen trenger mindre smertestillende og de fleste har en mer harmonisk fødsel. Fødselsforberedende akupunktur kan benyttes fra uke 36 av svangerskapet.

Hvordan virker akupunktur for smerter og kvalme?

Mange gravide plages av smerter og kvalme. På grunn av graviditeten er det ønskelig å redusere medisinbruk til det minimale. Derfor kan akupunktur vær et godt valg for å lindre plager under svangerskapet. Smertereduserende- og kvalmestillende akupunktur benyttes ofte av gravide.

Akupunkturens smertestillende lindring kan forklares ved at smertesignalene til hjernen hemmes, i tillegg til utskillelse av smertereduserende endorfiner. Det er usikkert hvordan akupunktur kan redusere kvalme, men mange vitenskapelige rapporter viser tydelig kvalmestillende lindring ved akupunktur. Som i annen medisin vil gravide behandles med ekstra varsomhet. Men fordi akupunktur har få dokumenterte bivirkninger kan akupunktur trygt benyttes for å lindre svangerskapsrelaterte plager.