Hva er overgangsalderen?

Menopause betyr at menstruasjonen opphører. Det utvidete begrepet overgangsalderen innebefatter hele livsperioden da dette skjer. Menopausen inntreffer vanligvis mellom 48 og 55 års alder, med et gjennomsnitt på 51 år i den vestlige delen av verden. Hvis den inntreffer før 35 års alder blir det ansett som for tidlig. Flere faktorer påvirker når overgangsalderen kommer, slik som overvekt, røyking, blindhet og sosial status.

Overgangsalderen er en naturlig fysiologisk utvikling som verken er uttrykk for ubalanse eller sykdom. Dessverre kan den medføre en del plager for mange kvinner som kan behandles. Rundt en femtedel av kvinner opplever ingen symptomer, en annen femtedel opplever sterke symptomer mens de resterende 60% opplever milde symptomer.

Symptomer

Den viktigste fysiologiske endringen er at menstruasjonen opphører. For å oppnå dette må kroppen gjøre relativt kraftige endringer i hormonbalansen. For mange går denne endringen smertefritt, og de opplever ingen symptomer. Andre får derimot plager, og de vanligste er hetetokter og nattesvette. I tillegg kan kvinner oppleve plagsomme variasjoner i menstruasjonen under den siste tiden før den opphører, i tillegg til tørre slimhinner, uro, rastløshet og søvnplager.

Overgangsalder og akupunktur

I akupunktur er overgangsalderen å anse som et svært viktig stadie av kvinnens fysiologiske utvikling og gjør henne til en vis og klok kvinne. Kineserne sa at når kvinnen stopper å være fruktbar vil de ressursene som tidligere ble viet fruktbarhet omdannes til visdom. Kvinnene blir derfor høyt verdsatt som kunnskapskilder etter overgangsalder.

I behandling kartlegger vi den underliggende årsaken basert på Tradisjonell Kinesisk Medisin og tilhørende diagnostiske verktøy. Akupunktøren ser etter flere symptomer for å danne grunnlag for en akupunktur-diagnose. Dette kan være blant annet temperatur, svette, tørste, humør og emosjonell tilstand, plager fra fordøyelsen og søvn, samt smerter og ømhet i muskler og ledd. Dette gir akupunktøren et bilde av hele din tilstand, hvilke elementer som er i ubalanse og hvilke meridianer som må dreneres eller styrkes.

Akupunktur-diagnoser skiller seg fra skolemedisinske ved at en skolemedisinsk definert sykdom kan gi flere akupunktur-diagnoser. De avhenger av andre symptomer du som pasient har og gir en veiledning for hvordan akupunktøren skal behandle deg. Det er også et uttrykk for hvordan tilstanden din har oppstått og hvilken mekanisme som ligger bak i følge akupunkturens fagspråk.

Behandling

Akupunktur er ansett som en skånsom metode for å lindre plager i forbindelse med overgangsalderen. Det er flere kvinner som benytter seg av akupunktur for å behandle hetetokter og andre plager assosiert med overgangsalderen. Behandlingen tilpasses individuelt slik at hele personens tilstand og den underliggende årsaken er adressert i behandling.  På Atlasklinikken anbefaler vi alltid hyppigere behandlinger i begynnelsen av behandlingsforløpet og mindre hyppige behandlinger etter hvert.

Råd og veiledning

Selv om menopausen ikke er en sykdom er det flere livsstilsfaktorer som påvirker plagene i følge akupunkturen, hovedsakelig emosjonelt stress, overarbeid og forskjellige aspekter av kosten. Akupunkturen har alltid hatt et sterkt fokus på balanse, og advarer mot negative følger av for mye bekymring, skyldfølelse, frustrasjoner og engstelse. Å jobbe for mange timer uten å balansere med hvile og aktiviteter som gir glede kan også påvirke kroppen i negativ retning. Kostholdsmessing anbefales å velge fett av høy kvalitet, samt å begrense inntak av kaffe, te og alkohol.