Den vanligste plagen med menstruasjonen er smerter. Vanligvis kommer smertene et par dager til noen timer før blødningen starter, og kan vare inn i de to første dagene av menstruasjon. Denne tilstanden er svært vanlig og rammer en stor andel av kvinner i fruktbar alder. Det er mer sjeldent at smertene varer utover denne tiden. Gjør de det, kan smertene skyldes en annen underliggende tilstand som må behandles. Selv om slike symptomer svært sjeldent er forbudet med underliggende sykdom, kan det være hensiktsmessig å få avklart hos fastlegen i forkant av akupunkturbehandlingen at symptomene ikke er et tegn på underliggende sykdom. Skulle pasienten oppsøke akupunktør som førstelinje, vil våre akupunktører, ved behov, og hvis symptomene avviker fra normalen, henvise direkte til fastlegen.

Andre plager kan være blødning mellom menstruasjoner, uregelmessige menstruasjoner, klumper i menstruasjonsblodet, for lang eller kort menstruasjon, samt for mye eller for lite blod. I tillegg kan mange oppleve andre symptomer rundt menstruasjonen eller på andre tidspunkt i syklusen som hodepine, hovenhet i kroppen, mageplager, verking i kroppen og det mye omtalte PMS. Pre-menstruelle spenninger kan vise seg som økt irritabilitet og spenninger i kroppen frem mot menstruasjonen og er også assosiert med menstruasjonssmerter.

Hvordan behandles menstruasjonsplager med akupunktur?

Akupunkturbehandlingen begynner med et førstegangsintervju der akupunktøren prater med deg om plagene dine. Akupunktøren vil spørre deg om menstruasjonssyklusen din, hvor lang den er, antall dager blødning, smerter og andre symptomer nevnt ovenfor. Vi vil også snakke om resten av helsen din, hodepine, temperaturregulering, kosthold og fordøyelse, søvn og stress. Dette er viktig for å danne seg et helhetlig bilde av din helse og stille en individuell akupunktur-diagnose for behandling.

Akupunktur-diagnoser skiller seg fra skolemedisinske ved at en skolemedisinsk definert sykdom kan gi flere akupunktur-diagnoser. De er svært avhengige av andre symptomer du som pasient har og gir en veiledning for hvordan akupunktøren skal behandle deg. Det er også et uttrykk for hvordan tilstanden din har oppstått og hvilken mekanisme som ligger bak i følge akupunkturens fagspråk. Du behandles med tynne engangsnåler som settes i spesifikke akupunkturpunkter. Avslutningsvis vil du og akupunktøren snakke om hva du kan gjøre selv for å bedre dine plager. Dette kan dreie seg om kostholdsråd, aktivitetsanbefalinger eller andre enkle tiltak du kan gjøre i hverdagen.

Prognose

Erfaringsmessig får de fleste med menstruasjonsplager bedring med akupunkturbehandling. Prognosen avhenger av din individuelle diagnose; noen tilstander responderer raskt på behandling, andre tilstander responderer noe tregere. Det er anbefalt å behandle ukentlig gjennom 3 menstruasjonssykluser for å sørge for en varig endring av plagene dine, men de fleste vil merke stor bedring etter behandling gjennom en menstruasjonssyklus.