Infertilitet, eller ufrivillig barnløshet, er manglende eller nedsatt evne til å få barn. Tilstanden kalles primær hvis kvinnen ikke har vært gravid før, og sekundær hvis hun tidligere har vært gravid. Sannsynligheten for at et ungt friskt par blir gravid er ca 25% i løpet av en menstruasjonssyklus, og så høy som 90% i løpet av ett år. Etter hvert som kvinner blir eldre reduseres fruktbarheten og frekvensen av spontanaborter øker. I tillegg synker andelen av vellykkede behandlinger av infertilitet etter at kvinnen har passert 35 år. Det forventes antallet par som trenger hjelp til å bli gravide vil øke i tiårene fremover, siden kvinner venter lenger med å få barn enn tidligere.

Årsaker

Det er mange årsaker til barnløshet. En sjeldnere årsak, men som kanskje er den letteste å gjøre noe med, er feil timing av samleie. Eggløsningstidpunktet varierer fra kvinne til kvinne, men for de aller fleste er dette rundt 14 dager før første dag i neste menstruasjon. For å holde oversikt kan det være lurt å skrive en menstruasjonsdagbok. Etter eggløsning har man et vindu på ca ett døgn på å befrukte eggcellen. Sædceller overlever i livmoren i  noen dager, men det kan være lurt å ha samleie hyppig i dagene rundt eggløsning.

Hos fire av ti par ligger årsaken hos kvinnen, hos to av ti hos mannen, hos tre av ti hos begge parter, mens man i ett av ti tilfeller ikke finner en tydelig forklaring. De viktigste årsakene til infertilitet er forstyrrelser i eggløsningen, skader i egglederne etter en underlivsbetennelse, endometriose og redusert sædkvalitet. Endometriose er en tilstand der vev fra livmorveggen, den som blør under menstruasjonen, har forflyttet seg til andre steder i underlivet eller i bukhulen. Derfor er tilstanden preget av sterke smerter under menstruasjonen. Redusert sædkvalitet har blitt vanligere og vanligere de siste tiårene, samtidig som grenseverdiene har blitt senket.

Akupunktur og infertilitet

Akupunktur har i hele sin historie blitt brukt til behandling av infertilitet. I akupunkturbehandling kartlegges den underliggende årsaken i følge Tradisjonell Kinesisk Medisin via et intervju og tilhørende diagnostiske verktøy. Akupunktøren ser etter flere symptomer for å danne grunnlag for en akupunktur-diagnose. De viktigste symptomene er plager du har i forbindelse med menstruasjonen eller andre plager i underlivet. Andre viktige symptomer kan være blant annet temperatur, svette, tørste, humør og emosjonell tilstand, plager med fordøyelse eller søvn, samt smerter og ømhet i muskler og ledd. Dette gir akupunktøren et bilde av hele din tilstand, og et utgangspunkt for å velge den behandlingen som best vil hjelpe akkurat deg.

Akupunktur-diagnoser skiller seg fra skolemedisinske diagnoser ved at en skolemedisinsk definert sykdom kan gi flere akupunktur-diagnoser. De avhenger av andre symptomer du som pasient har og gir en veiledning for hvordan akupunktøren skal behandle deg. Det er også et uttrykk for hvordan tilstanden din har oppstått og hvilken mekanisme som ligger bak i følge akupunkturens fagspråk.

Behandling

Akupunktur er ansett som en skånsom metode for å behandle vansker i forbindelse med fruktbarhet og kan kombineres med skolemedisinsk behandling slik som ved IVF-forsøk. Infertilitet er en kompleks tilstand og prognosen vil avhenge av alderen din, hvor lenge eventuelle underliggende tilstander har vart og av typen underliggende ubalanse. Behandlingen tilpasses individuelt slik at hele personens tilstand og den underliggende årsaken er adressert i behandling. På Atlasklinikken anbefaler vi alltid hyppigere behandlinger i begynnelsen av behandlingsforløpet og mindre hyppige behandlinger etter hvert.

De fleste pasienter som kommer til akupunktør for denne plagen, har ofte vært hos fastlegen i forkant og/eller prøvd andre behandlingsformer. Fastlegen har da naturligvis avklart at plagen ikke er relatert til underliggende medisinsk sykdom, og i mange tilfeller konkludert med at plagen er uten kjent årsak. Likevel er det viktig å få avklart dette i forkant av akupunkturbehandling. Akupunktøren vil som regel henvise tilbake til fastlegen skulle ytterligere informasjon dukke opp under behandlingsserien, og våre akupunktører jobber kontinuerlig med tett relasjonsbygging inn mot primærhelsetjenesten.