Kvinneplager er sykdommer og tilstander som rammer kvinner. Historisk har kvinners plager vært tabubelagt. Først i mer moderne tid har utfordringer i forbindelse med menstruasjon, svangerskap, fødsel og overgangsalderen blitt mer vanlig å snakke om, og det forskes stadig mer på hvordan menn og kvinner er forskjellige. Tidligere har man forsket hovedsakelig på menn med tilstander som rammer begge kjønn, men det belyses i stadig større grad at kvinner reagerer forskjellig fra menn også på for eksempel hjertesykdommer.

Akupunktur har lenge blitt benyttet for en rekke plager som rammer kvinner, både tradisjonelt i Kina og i nyere tid i Vesten. En av de mest kjente legene i Kinas historie, Sun Si Miao, valgte å begynne sitt klassiske medisinske verk med obstetrikken, læren om behandling av kvinner i svangerskapet, fordi han mente at dette var det viktigste området av menneskets helse.

Akupunkturbehandling av kvinners helse har blitt forsket mye på i senere tid, også i Norge. Blant annet to store norske studier om akupunkturbehandling av hetetokter og gjentakende urinveisinfeksjoner viser god effekt av akupunktur.

Hvilke plager rammer kvinner?

Det som kalles kvinneplager omfatter ubalanser og tilstander i forbindelse med menstruasjon, svangerskap, fødsel, overgangsalder og andre plager som hovedsakelig rammer kvinner, slik som urinveisinfeksjoner.

Den vanligste plagen med menstruasjonen er smerter. Vanligvis kommer smertene et par dager til noen timer før blødningen starter, og kan vare inn i de to første dagene av menstruasjon. Denne tilstanden er svært vanlig og rammer en stor andel av kvinner i fruktbar alder.

Det er mange ulike plager som er vanlige i løpet av svangerskapet. Noen er vanligere tidlig i svangerskapet slik som kvalme og oppkast, mens for eksempel ryggsmerter og bekkensmerter blir vanligere senere med økende vekt foran på magen. I tillegg til disse vanlige plagene er det mange som opplever søvnplager, uro, sure oppstøt, smerter i ribbene, vannansamlinger og hovenhet, depresjon og angst. Modningsakupunktur har blitt mer og mer populært og er behandling i den hensikt å gi en mer harmonisk fødsel.

Overgangsalderen inntreffer som oftest i alderen mellom 45 og 55 år, i den perioden der menstruasjonen opphører. Mange kvinner får plager i denne omstillingsperioden. Hetetokter er det vanligste, men søvnplager, uro og forskjellige smerter kan også oppleves.

Urinveisinfeksjoner rammer kvinner fremfor menn på grunn av at kvinner har kortere urinrør. Hovedsymptomene er sviende og hyppig urinering.

Hvordan behandles kvinneplager med akupunktur?

Akupunkturbehandlingen begynner med et førstegangsintervju der akupunktøren prater med deg om plagene dine. Akupunktøren vil spørre deg grundig ut om årsaken til at du søker behandling. Vi vil også snakke om resten av helsen din, hodepine, temperaturregulering, kosthold og fordøyelse, søvn og stress. Dette er viktig for å danne seg et helhetlig bilde av din helse og stille en individuell akupunktur-diagnose for behandling.

Akupunktur-diagnoser skiller seg fra skolemedisinske ved at en skolemedisinsk definert sykdom kan gi flere akupunktur-diagnoser. De er svært avhengige av andre symptomer du som pasient har og gir en veiledning for hvordan akupunktøren skal behandle deg. Det er også et uttrykk for hvordan tilstanden din har oppstått og hvilken mekanisme som ligger bak i følge akupunkturens fagspråk.

Du behandles med tynne engangsnåler som settes i spesifikke akupunkturpunkter. Avslutningsvis vil du og akupunktøren snakke om hva du kan gjøre selv for å bedre dine plager. Dette kan dreie seg om kostholdsråd, aktivitetsanbefalinger eller andre enkle tiltak du kan gjøre i hverdagen.

Selv om det er svært sjeldent, er det er hensiktsmessig å få avklart at symptomer relatert til disse plagene ikke er et tegn på underliggende sykdom; og selv om akupunktøren raskt vil henvise tilbake til fastlegen ved slik mistanke, er det likevel anbefalt at man undersøker dette hos primærkontakt i forkant.