Høyt blodtrykk, eller hypertensjon er ikke en sykdom, men en potensiell risikofaktor for utvikling av alvorlige sykdommer. Derfor anses behandling av høyt blodtrykk som en forebyggende behandling. Hodepine og migrene er i noen tilfeller relatert til høyt blodtrykk.

Normalt blodtrykk varierer med store individuelle forskjeller, men grensen for høyt blodtrykk går ved 140/90. 140 er overtrykket mens 90 er undertrykket. Med overtrykket menes det trykket som blodet utøver mot blodåreveggen rett etter et hjerteslag og undertrykket er trykket som kan måles på samme måte rett før et hjerteslag.

Symptomer

Det finnes sjeldent symptomer for denne tilstanden som betyr at den ofte blir oppdaget ved rutinesjekk hos fastlege eller annen primærhelsekontakt. Har du mistanke om høyt blodtrykk anbefales det derfor å undersøke dette hos din fastlege, før en eventuell akupunkturbehandling. Skulle pasienten oppsøke akupunktør som førstelinje, vil våre akupunktører, ved behov, og hvis symptomene avviker fra normalen, enten henvise direkte tilbake til fastlegen, eller konsultere kollegaer på klinikken for å avklare om pasienten bør oppsøke fastlegen sin for å avklare at det ikke foreligger underliggende medisinsk årsak til plagen. Dersom trykket er høyt nok over lang nok tid kan det forekomme hodepine, migrene, svimmelhet og en rekke andre symptomer.

Hvem får høyt blodtrykk?

Det er mange faktorer som avgjør om en person utvikler høyt blodtrykk eller ikke, men man ser ofte nær sammenheng mellom livsstilssykdommer og høyt blodtrykk. Arv er en faktor, men også ulike former for åreforkalkninger, ubalanse i hormoner, diabetes, overvekt og sykdom i nyrene. Stress og psykiske lidelser kan også være en medvirkende årsak til at man utvikler høyt blodtrykk.

Høyt blodtrykk og akupunktur

Høyt blodtrykk kan i kinesisk medisin forårsakes av flere tilstander. Derfor undersøkes folk som har høyt blodtrykk grundig av våre akupunktører. Akupunkturbehandlingen vil rettes mot det akupunktører anser som den underliggende årsaken. Fordi stress kan være en medvirkende årsak til at man utvikler høyt blodtrykk kan akupunktur benyttes som forebyggende lindring av stress.

Råd og veiledning

Det er viktig å mosjonere jevnlig og ha riktig kosthold samt unngå negativt stress. Fysisk aktivitet er prioritert som behandlingsform ved høyt blodtrykk, da især kondisjonstrening på et moderat nivå. Helsedirektoratet anbefaler 30 minutter om dagen med en aktivitet som gjør at du blir varm på ryggen. Det kan være så enkelt som for eksempel å gå i trapper. Yoga og akupunktur er også å anbefale da man ser at spenningen i musklene avtar ved å gjøre slike øvelser som senker pulsen og som fører til at blodtrykket synker.