Astma er en kronisk betennelsestilstand og blir kjennetegnet som at det er innsnevring av luftveiene i lungene, enten på grunn av spasmer i den glatte muskulaturen, betennelse av slimhinnene i bronkiene eller blokkering av slim. Det kan være snakk om allergiske reaksjoner, eller det kan være psykisk/emosjonelt betinget. Det er stor individuelle forskjeller fra pasient til pasient både i hyppighet og styrk på anfallene.

Vi skiller mellom vanlig astma og anstrengelsesutløst astma som er en variant som viser seg ved den typen trening som gjør oss andpustne. Det vil si at personen har større problemer med pusten enn hva den fysiske aktiviteten skulle tilsi. Dette er en vanlig tilstand hos astmatikere men kan også forekomme hos andre.

Symptomer

Hoste, tung pust og piping i brystkassen er vanlige symptomer hos en astmatiker. Den tunge pusten vil typisk vise seg ved utpust. Det kan også være andre allergiske symptomer, som eksem eller bihulebetennelse. I tillegg så ser vi i akupunkturens diagnosemodell etter symptomer som rastløshet, rødt ansikt, muskelsmerter, svette, ingen svette, irritabilitet, farge på slim, kvalme, fordøyelsesproblemer og tørste. Symptomer relatert til astma bør undersøkes hos lege på forhånd, for å utelukke underliggende sykdom og stille riktig diagnose.

Hvem får astma?

Astma kan inntreffe hos barn så vel som voksne, og årsakene er usikre. Vi kan anta at ytre faktorer som for eksempel støvallergi, inneklima og passiv røyking kan ha betydning. I tillegg ser vi sammenheng med allergikere som reagerer på for eksempel diverse pelsdyr og diverse allergi. Det kan også være arvelig belastet.

Astma og akupunktur

Ved astma oppstår det blokkering av lungemeridianen, og tradisjonell kinesisk medisin, akupunktur, har derfor som hensikt å fjerne blokkeringen. Det kan også være at det mangler kraft i nyre meridianen så den ikke klarer funksjonen sin som er å ta i mot og gripe fra lunge. Når lungemeridianen blir belastet så vil det påvirke milt meridianen slik at det oppstår slim og milt meridianen blir også blokkert. Akupunktur ser derfor symptomene i sammenheng og vil alltid fokusere på områder som vil gi best resultat for dine plager.

Råd og veiledning

Lungene er det eneste indre organet som er i direkte kontakt med den ytre verden så det kan være fornuftig å være oppmerksom på hvilket miljø man er i og hva man puster inn. I tillegg så vil all trening øke muskelkapasiteten rundt luftrørene. Regelmessig mosjon er derfor å anbefale. I akupunktur så ses kost som produserer slim som uheldig, derfor anbefales astmatikere å ikke spise for mye hvetemel, sukker og meieriprodukter. Det er bra å ha et regelmessig kosthold. Akupunktørene på Atlasklinikken vil derfor ofte komme med individuelle anbefalinger hva gjelder kost, for å ytterligere oppnå raske og ønskete resultater.