Atlasklinikken i Oslo tilbyr akupunktur av erfarne terapeuter med fullverdig utdanning innen kinesisk akupunktur fra norske institusjoner. Terapeutene har offentlig godkjent Bachelorgrad i akupunktur og er medlemmer av Akupunkturforeningen. På Atlasklinikken er hver eneste pasient viktig og entusiasmen for akupunkturfaget er sterk.

De fleste pasienter som kommer til akupunktør, har ofte vært hos fastlegen i forkant og/eller prøvd andre behandlingsformer. Fastlegen har da naturligvis avklart at plagen ikke er relatert til underliggende medisinsk sykdom, og i mange tilfeller konkludert med at plagen er uten kjent årsak. Likevel er det viktig å få avklart dette i forkant av akupunkturbehandling. Akupunktøren vil som regel henvise tilbake til fastlegen skulle ytterligere informasjon dukke opp under behandlingsserien, og våre akupunktører jobber kontinuerlig med tett relasjonsbygging inn mot primærhelsetjenesten.

Hva er akupunktur?

Akupunktur er en del av den Tradisjonelle Kinesiske Medisinen (TKM). Her inngår også kinesisk urtemedisin, kinesisk kostterapi, Qi Gong, Tai Chi og Tui Na, som er kinesisk medisinsk massasje. Akupunkturen er en behandlingsform der tynne sterile nåler benyttes for å lindre ulike tilstander. Akupunktur har blitt praktisert i Kina og andre østasiatiske land i mange tusen år, og den eldste skriftlige kilden er fra rundt år 200 f.Kr. Den eldste europeiske boken om akupunktur ble publisert i Paris i 1701. I Kina inngår akupunktur i den offentlige helsetjenesten og er anbefalt for en rekke ulike tilstander.

I vestlige land er akupunktur stadig mer populært. I Australia, Sveits og Portugal er akupunktør en beskyttet tittel og utøvere er autorisert helsepersonell. I USA og England er hvem som får utøve akupunktur også regulert av myndighetene. I disse og andre land, som for eksempel Israel, er akupunktur i større grad inkludert i behandling av pasienter på sykehus og andre medisinske klinikker.

I Europa er akupunktur anbefalt av nasjonale helsemyndigheter for en rekke forskjellige tilstander. I Norge gjelder dette blant annet svangerskapskvalme. Det forskes mye på akupunktur, og det er et felt med økende publisering av vitenskapelige studier. Kvaliteten på disse har de siste 10 til 15 årene blitt betydelig bedre og vi vet nå mye mer om hvordan akupunkturen påvirker kroppen og hva den har effekt på. Behandling med akupunktur er basert på klinisk og vitenskapelig erfaring.

Hovedmålsetting med akupunkturbehandling

Akupunkturpunktene ligger på energibaner (meridianer) som finnes hovedsakelig i muskulatur, ledd, og langs benstrukturer, som for eksempel i hodet. Målsettingen med akupunkturbehandling er å gjenopprette kroppens balanse, hvor akupunkturnålene stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser. Klinisk erfaring og forskning har vist at akupunktur kan lindre flere av de nevnte plager i sidemenyen.

Hvilke plager benyttes akupunktur for

I sidemenyen (nederst på siden ved bruk av smartprodukter som nettbrett og mobil) har vi listet opp de vanligste plagene pasienter oppsøker akupunktur for. Her kan du navigere mellom plager organisert i en logisk rekkefølge. Akupunktur kan også hjelpe ved flere tilstander. Lurer du på om dine plager kan ha nytte av akupunkturbehandling kan du gjerne ta kontakt med Atlasklinikken på mail eller per telefon.

Hvordan foregår en akupunkturbehandling?

Et behandlingsforløp begynner med en førstegangskonsultasjon der du og akupunktøren diskuterer dine plager. Akupunktøren vil stille deg spørsmål om plagen du ønsker behandling for, men også om din generelle helse. En viktig del av akupunkturen er å kartlegge hvordan du henger sammen for å se det store bildet. Deretter vil akupunktøren kjenne på pulsen din og se på tungen. Dette er gamle diagnosemetoder fra Tradisjonell Kinesisk Medisin som gir akupunktøren verdifull informasjon om kroppen din og dens tilstand. Basert på denne informasjonen vil akupunktøren sette en akupunkturdiagnose som veileder behandlingen og valget av hvilke punkter som skal stimuleres. Det er vanlig å bruke mellom 8 og 16 punkter i en behandling. Noen tilstander og personer trenger mer, andre trenger mindre.

Det er oftest behov for flere behandlinger; antall behandlinger avhenger av pasientens tilstand og problemstillingens varighet. Forskningsmessig er det vanlig mellom 8 og 12 behandlinger, men i klinikk forventes effekt før dette. Kroniske tilstander krever normalt sett noe lengre behandlingstid enn akutte plager. Forbedring og behandlingseffekt evalueres fortløpende.

Akupunkturbehandling regnes å være relativt smertefritt. Du vil kanskje kjenne et lite stikk i det nålen settes, og noen føler et lite press når nålen treffer punktet. Dette kalles nålefølelsen og er et gunstig tegn for behandlingen. Hvis du søker behandling for muskel- og skjelettplager, er det vanlig å behandle dette mer offensivt og det vil kunne sammenlignes med for eksempel en hard massasje.

Ingen alvorlige bivirkninger

Akupuntkurbehandling er å anse som trygg, med mindre, forbigående bivirkninger; disse inkluderer lokal ømhet i området som er blitt behandlet, samt trøtthet på behandlingsdagen, ikke ulikt en hard treningsøkt.

Jeg har flere spørsmål om akupunkturbehandling

Selv om akupunktur har blitt praktisert i Norge i snart 50 år, er det ikke alle som kjenner til hva en akupunktør gjør eller hvordan en behandling gjennomføres. Mange har derfor spørsmål til akupunktørene på Atlasklinikken vedrørende undersøkelse, behandling og effekt. Her kan du lese akupunktørenes svar på de vanligste spørsmål.