Vivienne har dessverre sluttet å jobbe på Atlasklinikken for å søke nye utfordringer. Vi takker for et godt samarbeid og ønsker hun lykke til videre.

< Alle medarbeidere