Kort om Katrine

Katrine er autorisert fysioterapeut fra Høgskulen på Vestlandet(HVL) og var ferdig utdannet i 2012. Som fysioterapeut har Katrine flere års erfaring fra kommunehelsetjenesten og pasientgrupper i alle aldre. Hun har god kompetanse på undersøkelse og behandling av akutte og belastningsrelaterte skader og rehabilitering etter operasjoner i muskel- og skjelettapparatet.

Katrine har fokus på en aktiv og pasientdeltakende fysioterapi hvor en grundig undersøkelse blir vektlagt for å kunne gi riktig behandling til riktig tid. Hun ønsker å hjelpe pasienten tilbake til en aktiv hverdag med mindre smerter. Hun har lang erfaring i individuell tilpasning av øvelsesbehandling for optimalisering av funksjon i ledd og muskler. I behandling av smerter og stivhet benyttes manuelle teknikker som mobilisering av ledd, triggerpunktsbehandling, manuelle tøyninger, dry needling og kinesioteip.

For Katrine er det viktig å holde seg faglig oppdatert ved å gå jevnlig på kurs. Hun har gjennomført flere kurs innenfor manuellterapi som grunnkurs i undersøkelse og behandling av nakke, kjeve, brystrygg og skulder og fordypningskurs i nakkesmerter i regi av Norsk Fysioterapeutforbund. Hun har også kurs i undersøkelse og behandling av fot- og ankelskader i regi av Norsk Idrettsmedisinsk Institutt.

Katrine har en videreutdanning i kognitiv terapi som brukes som et supplement i oppfølging av mer sammensatte smerteproblemer og ved utmattelse- og slitenhetsproblematikk. Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder helseproblemer.

På fritiden er Katrine aktiv med sti- og downhillsykling, turer i fjellet til fots og på ski og musikk.

< Alle medarbeidere

Titler

  • Fysioterapeut

Medlemskap